Maak je bedrijf toekomstbestendig door leercultuur aan te moedigen

Om als mkb-ondernemer een goede werkplek te bieden in een krappe arbeidsmarkt, personeel te behouden én bij te blijven in de ontwikkelingen, is het belangrijk om zo nu en dan te kijken waar je staat. Bijvoorbeeld als het om leren en ontwikkelen gaat. De SLIM-subsidie kan mkb-ondernemers helpen leren en ontwikkelen vanzelfsprekend te maken. Vanaf vandaag is het weer mogelijk om een aanvraag voor SLIM-subsidie in te dienen. 
 

2  vrouwen kijken naar een beeldscherm van een computer

Het belang van ruimte voor leren en ontwikkelen op de werkvloer wordt steeds duidelijker. Grote bedrijven stimuleren hun werknemers hierin meer dan kleine bedrijven, blijkt uit de Monitor Leercultuur die de SER en TNO  vorige maand presenteerden. Ook weten grotere werkgevers hun weg beter te vinden naar vergoedingen van scholing: 6% van de werkgevers met 1-9 werknemers maakt hier gebruik van tegenover 28% van de werkgevers met meer dan 100 werknemers. Werkgevers die hun mensen in staat stellen te blijven leren, weten de beste mensen aan zich te binden, halen het beste uit hun personeel en maken daarmee hun bedrijf succesvoller. Werknemers die blijven leren hebben bovendien meer plezier in hun werk en een grotere kans op een succesvolle loopbaan. Met name voor mkb-ondernemers valt hier dus nog een wereld te winnen.

”De ontwikkeling van werknemersvaardigheden blijft in het mkb vaak achter”, zegt Martijn Spekman van Codename Future. “De SLIM-regeling heeft ons geholpen om  – samen met ROC Rivor, mboRijnland en Learning Heroes – de Digitale Bedrijfsschool te starten. Daarmee dagen we werknemers uit iedere dag vijf minuten te besteden aan microlearning om hun vaardigheden te ontwikkelen. Zo worden zij elke dag een stapje beter in hun werk.”

SLIM-subsidie

Met de SLIM-subsidie wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een leerrijke omgeving stimuleren in het mkb. De subsidieregeling is bedoeld voor individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. De SLIM-subsidie kan worden ingezet voor:

  • Het doorlichten van de onderneming, bijvoorbeeld om inzichtelijk te krijgen wat de veranderingen op de arbeidsmarkt betekenen voor je organisatie en werknemers.
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen om werknemers te stimuleren actief na te denken over hun toekomst. 
  • Het ontwikkelen van een methode die werknemers stimuleert hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen tijdens het werk, bijvoorbeeld via e-learning.
  • Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg voor mensen die zich laten bij-, op- of omscholen. 

Kijk op de campagnepagina SLIM-Subsidie voor meer informatie over deze regeling.