Maak afspraken over hybride werken

De afgelopen jaren hebben we veel positieve ervaringen opgedaan met thuiswerken. En veel mensen willen deels thuis blijven werken. 

Het kabinet roept werkgevers op om met werknemers afspraken te maken om hybride werken blijvend te stimuleren. Kijk voor tips over hybride werken voor werkenden en werkgevers op de pagina hybride werken.

Een kantoorafdeling met bureaus, stoelen en computers in een rij achter elkaar. Mensen zitten achter hun bureaus.