Mantelzorg in een mannenwereld volgens HR Directeur Nicolien

Ruim vier miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder verlenen mantelzorg. De impact van mantelzorg op de werk-privé balans wordt nog vaak onderschat. Die balans gaat meestal over een gebrek aan tijd. Om medewerkers gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden, is het volgens Nicolien van Duinen belangrijk om als organisatie in te zetten op een mantelzorgvriendelijk beleid. Als HR Directeur bij Renault Nederland heeft zij dat gedaan.  

Werk-privé balans bij Renault

Bij Renault in Nederland werken ongeveer 180 medewerkers, van wie het grootste deel man is. De organisatie kijkt per levensfase wat die betekent voor de balans tussen werk en privé. Zo krijgen jongere medewerkers extra opleidingen en ouders van jonge kinderen meer ruimte om flexibel om te gaan met werktijden. Voor de oudere groep medewerkers is mantelzorg een actueel thema. Nicolien legt uit: “Als medewerkers moeten zorgen voor een naaste heeft dit ontzettend veel impact op de werk-privé balans. Toen we steeds vaker hoorden dat medewerkers hiermee in de knoop raakten, hebben we het intern op tafel gegooid. De eerste stap was het versoepelen van de regelingen omtrent zorgverlof. Zo hoeven medewerkers bij kortdurend zorgverlof geen vakantiedagen op te nemen en worden gewoon doorbetaald.”

Stap voor stap

Na het kritisch bekijken van de regelingen, was de volgende stap het informeren van de medewerkers. Er heerst nog veel onduidelijkheid omtrent mantelzorg en de rol van werkgevers hierin. Dat ziet ook Nicolien: “We hebben uitgebreide informatiesessies voor het personeel georganiseerd. Hier werd uitgelegd wat mantelzorg inhoudt, welke impact het op werk kan hebben en welke mogelijkheden er binnen Renault Nederland zijn. Ook kregen zij hulp van Stichting Werk en Mantelzorg voor praktische zaken zoals het regelen van bijvoorbeeld een traplift. Er wordt weleens gezegd dat mannen en zorg geen logische combinatie is, maar bij ons werd er erg positief op gereageerd.”

Daarna is ze aan de slag gegaan met de leidinggevenden. Volgens Nicolien is mantelzorg een gedeelde verantwoordelijkheid en is het belangrijk dat leidinggevenden op tijd de signalen herkennen. “Onze leidinggevenden weten nu beter hoe ze een gesprek aan kunnen gaan met medewerkers en het onderwerp komt nu standaard terug in de beoordelingsgesprekken. Het onderwerp blijft continu bespreekbaar. Hierdoor kunnen we het probleem snel tackelen. Ook medewerkers zien nu sneller aankomen of ze in de nabije toekomst moeten zorgen voor een naaste.”

Rust op de werkvloer

Het bespreekbaar maken van mantelzorg heeft Renault Nederland veel gebracht. “Onze bedrijfscultuur was al vrij open. Door mantelzorg bespreekbaar te maken en hoog op de agenda te zetten is er een stuk rust gekomen. Ook zijn medewerkers erg trots op het feit dat ze het met hun leidinggevende kunnen bespreken. We krijgen er loyalere medewerkers voor terug.” Ook merkt Nicolien dat het een positief effect heeft op nieuwe medewerkers. “Als ik sollicitatiegesprekken voer en benoem hoe wij met mantelzorg omgaan, krijg ik daar altijd positieve reacties op. De nieuwe generatie vindt een goede werk-privé balans belangrijk en daar hoort dit ook bij.”

Nicolien denkt dat bedrijven het ingewikkeld vinden om een mantelzorgvriendelijk beleid in te voeren. Dat is zonde volgens haar. “Het klinkt allemaal vrij simpel en dat is het in de praktijk ook wel. Jong en oud; iedereen krijgt met mantelzorg te maken en als je het niet goed aanpakt, kan je organisatie uit balans raken. Bij ons heeft het alleen maar goeds gebracht.”