Een nieuw werkleven na faillissement volgens Ingeborg

Wanneer een bedrijf niet langer in staat is de rekeningen te betalen, kan de rechtbank een faillissement uitspreken. Vorig jaar zijn er in Nederland meer dan vierduizend bedrijven en instellingen failliet verklaard. Als een werkgever failliet gaat, kan hij medewerkers ook niet meer betalen. Een grote groep werknemers staat dan plotsklaps op straat. Ingeborg Lups-Dijkema van stichting Veluweportaal helpt medewerkers na een faillissement richting een nieuw werkleven. Volgens haar is een ontslag na faillissement extra naar voor een medewerker, omdat dit buiten hun schuld ligt. Wel biedt het ook veel mogelijkheden, namelijk een nieuw werkleven elders.

Financiële druk op medewerker

Wanbeheer, slecht management of onvoldoende kapitaal zijn vaak de belangrijkste oorzaken van een faillissement. Op het moment dat dit gebeurt is neemt een curator de verantwoordelijkheden van de werkgever over. In dat geval kunnen werkgevers officieel niet veel meer voor hun medewerkers betekenen. Ingeborg: “Vaak is de eerste zorg voor medewerkers hun portemonnee: kan ik nog wel rondkomen? Als medewerker heb je nog recht op bijvoorbeeld vakantiegeld, niet opgenomen vakantiedagen en de dertiende maand. Je kunt dan een looninvordering indienen bij de curator. Het UWV Werkbedrijf zorgt er dan voor dat dit betaald wordt. Dat geeft medewerkers ruimte om  op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.”

Zoek een netwerkorganisatie

Volgens Ingeborg is een ontslag na faillissement anders dan een regulier ontslag. “Het heeft heel veel impact op medewerkers omdat zij van het een op andere moment zonder werk zitten. Het is minder persoonlijk dan bij disfunctioneren ontslag. Het ligt namelijk niet aan jou en je kunt er niks tegen doen. In een keer sta je met al je collega’s op straat.” Ingeborg helpt vaak grote groepen vakmensen, jong en oud, weer aan een nieuw werkleven na een faillissement. Zij denkt dat werkzoekenden via regionale netwerken nieuw werk kunnen vinden. “Een faillissement heeft veel impact op de regio. Gelukkig zijn er meerdere regio’s die beschikken over een netwerkorganisatie zoals het Veluweportaal die zich inspant om werkgevers en werknemers aan elkaar te koppelen. Zij organiseren kennismakingsbijeenkomsten, maar ook speeddate sessies om voor de juiste match te zorgen.”

Scheer & Foppen

In 2016 ging elektronicaketen Scheer & Foppen failliet. Met als gevolg dat alle 56 winkels werden gesloten en de 475 werknemers op straat kwamen te staan. Voor de regio Veluwe, kwam Ingeborg in actie. “Wij werden benaderd door een HR-medewerker van Scheer & Foppen of we iets voor ontslagen medewerkers konden betekenen. Met het Veluweportaal hebben we toen een match-bijeenkomst georganiseerd. Er waren tientallen werkgevers uit regio aangehaakt om te kijken of er match was met de ontslagen medewerkers van Scheer & Foppen. Er zijn 75 ex-medewerkers op af gekomen, de helft is naar aanleiding van deze bijeenkomst direct weer aan het werk gegaan bij een andere werkgever en in een andere rol. Een goed netwerk is de sleutel tot succes.”

Voor iedereen die zonder werk zit door een faillissement heeft Ingeborg één tip: “Om te voorkomen dat je na een faillissement lang zonder werk zit, moet je op tijd in jezelf investeren. Niet achteraf, maar eigenlijk al tijdens je werkleven bij je huidige bedrijf. Zorg dat je breed inzetbaar bent en investeer in een goed netwerk. Werkgevers en werknemers hebben allebei verantwoordelijk om duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Ook na een faillissement.”