Mantelzorg als onderdeel van je bedrijfscultuur volgens Lucas

Steeds vaker wordt mantelzorg besproken op de werkvloer. Een positieve ontwikkeling, want een goede balans tussen werk- en zorgtaken is belangrijk. Duidelijke afspraken met je werkgever zijn hierbij ontzettend belangrijk volgens Lucas Cras, HR Manager bij Océ Technologies B.V. in Venlo. Een aantal jaar geleden maakte het Limburgse bedrijf voor het eerst CAO afspraken over mantelzorg. Niet alleen mondelinge afspraken, maar ook op papier. Want je medewerkers zijn onbetaalbaar volgens Océ.

Verantwoordelijkheid als werkgever

Al vanaf 2011 is Océ bezig om mantelzorg bespreekbaar te maken op de werkvloer. Volgens Lucas is het inmiddels heel vanzelfsprekend voor de ruim 2.000 medewerkers van het bedrijf. “Wij nemen de zorg van onze medewerkers serieus en vinden het niet meer dan normaal hen hierin te ondersteunen. We weten dat Océ veel mantelzorgers met verschillende zorgtaken in dienst heeft, zowel jong als oud. Zorgen voor je naaste en dit combineren met werk is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Wij willen wel onze medewerkers alle mogelijke hulp bieden dit goed te regelen. Met duidelijke afspraken en genoeg mogelijkheden.”

Lucas ervaart dat veel medewerkers de neiging hebben alles zelf te willen regelen. Onnodig volgens hem: “Wij wijzen medewerkers ook altijd op externe instanties als het Steunpunt Mantelzorg in Venlo, waar zij meer informatie kunnen opvragen, ervaringen met andere mantelzorgers worden uitgewisseld en waar themabijeenkomsten worden gehouden. Als werkgever biedt je flexibiliteit in werktijd, thuiswerken, verlofregelingen en het inspringen van collega’s. Instanties van buitenaf hebben een andere toegevoegde waarde. Wij als werkgever willen onze mensen vooral faciliteren en ondersteunen.”

Contact met managementlaag

Goede afspraken tussen HR en werknemer zijn belangrijk, en daarbij spelen volgens Lucas ook managers een belangrijke rol. “Uiteindelijk moet ook het management akkoord zijn met eventuele afspraken. Voor managers is de inzetbaarheid van medewerkers belangrijk. Hun kennis en ervaring is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van hun werk. Het werk gaat immers door. Maar mensen zijn niet vervangbaar, daar moet je zuinig op zijn. Het allerbelangrijkste is dat je medewerkers inzetbaar houdt, ook voor managers. Door samen een oplossing te zoeken, blijven mensen gemotiveerd. Loyaliteit is - zeker in deze tijd - ontzettend belangrijk. Op korte termijn zie je het misschien niet gelijk, maar voor lange termijn is het onbetaalbaar.”

Toegevoegde waarde

Lucas is het belangrijk dat een bedrijf als Océ blijft investeren in een mantelzorgvriendelijk beleid. Lucas: “Ik denk dat veel bedrijven te maken krijgen met krapte op de arbeidsmarkt. Als je op de kennis en ervaring van oudere werknemers wilt blijven vertrouwen, dan moet je ze aan je blijven binden door ze te ondersteunen met hun werk-privé balans. Als je werknemers goed in hun vel zitten, dan ben jij als werkgever daar ook bij gebaat. Bovendien leer je ook wat over je medewerkers. Het is een verborgen kwaliteit van medewerkers dat ze naast een betaalde baan ook nog zorg verrichten. Het zegt wat over je als mens als jij voor anderen zorgt. Dat moet je koesteren.”