Voor wie is het STAP-budget?

Het STAP-budget is voor heel veel mensen beschikbaar. De drie voorwaarden die hierbij gelden zijn:

  • Je bent 18 jaar of ouder en hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt (in 2022: 66 jaar en 7 maanden).
  • Je bent EU-burger of bent partner van een EU-burger.
  • Je bent in de periode van 27 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen.

Werkgever betaalt mee

Met het STAP-budget kunnen de volledige scholingskosten worden gefinancierd tot een bedrag van €1000. Een aanvulling vanuit de werkgever of een andere partij is mogelijk, maar vooralsnog alleen voor scholing die duurder is dan €1000.

Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding met totale kosten van €1600 kan voor €1000 aan STAP-budget worden aangevraagd. Voor het resterende bedrag van €600 is een bijdrage van de werkgever, het sectoraal fonds of andere financieringsbronnen mogelijk of anders een eigen bijdrage.

Andere vergoedingen

Bij het recht op andere vergoedingen, zoals studiefinanciering, studievoorschotvoucher of lerarenbeurs, kan er sprake zijn van dubbele financiering. Dit is niet mogelijk. Daarom gelden de volgende voorwaarden:

  • Heb je recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, dan heb je voor die scholing geen recht op STAP-budget. Als je jonger dan 30 bent, kun je ook geen STAP-budget aanvragen voor opleidingen die worden gegeven door OCW-erkende opleiders.
  • Je kunt onder de 30 jaar wel aan je ontwikkeling en scholing blijven werken via post-initieel onderwijs, zoals cursussen, trainingen en opleidingen bij private opleiders. Daar geldt het STAP-budget.
  • Heb je recht op een andere vorm van subsidie, bijvoorbeeld de subsidieregeling lerarenbeurs of een studievoorschotvoucher, dan bestaat er alleen nog recht op STAP-budget als de kosten van de scholing hoger zijn dan de subsidie die je al vanuit een andere subsidieregeling ontvangt.

Andere regelingen

Heb je een opleiding nodig om naar (ander) werk te komen? Een regionaal mobiliteitsteam (RMT) kan je wellicht helpen. Dit team van professionals biedt je gratis begeleiding aan, adviseert jou over wat je nodig hebt om snel weer een baan te vinden, en gaat dat daarna met je doen. Dat kan ook een opleiding zijn of leren en tegelijk werken in de praktijk.  Bekijk de webpagina Regionale mobiliteitsteams voor meer informatie.