Welke opleidingen vallen onder STAP?

Het STAP-budget is bedoeld voor het financieren van opleidingen, cursussen en trainingen die arbeidsmarktgericht zijn en voldoen aan een vereiste certificering of keurmerk. Het gaat hierbij om:

  • scholing aangeboden door OCW-erkende opleiders;
  • opleidingen en trainingen gegeven door opleiders met een NRTO-keurmerk;
  • scholing die leidt tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie of diploma dat is opgenomen in het NLQF-register;
  • scholing waarvoor het CPION-keurmerk is afgegeven (vanaf medio 2022);
  • bepaalde branche- en sector-erkende opleidingen en trainingen (vanaf half maart);
  • opleidingen en trainingen gegeven door opleiders met een CEDEO-keurmerk (vanaf medio 2022).

Per opleiding kan het STAP-budget op dit moment één keer worden aangevraagd, ook wanneer deze opleiding langer dan een jaar duurt. Wat wordt gezien als een opleiding kun je terugvinden in het scholingsregister.

Groep mensen zit in klaslokaal aan tafels achter elkaar en luisteren naar iemand die voor hen staat. Deze persoon staat met de rug naar de camera toe.

Opleidingen zoeken

Heb je een cursus, opleiding of training gevonden die je graag wilt volgen? Dan kun je in het scholingsregister controleren of deze gefinancierd kan worden met STAP-budget. Je kunt natuurlijk ook kijken op de website van de instantie waar je de scholing wilt volgen, of even contact opnemen met die instantie.

Twee mannen in blauwe overals. De ene mant houdt een potlood in zijn handen en kijkt naar een opengeslagen multomap. De andere man staat naast hem en wijst iets in de multomap aan.

Scholingsregister

Alle scholingsactiviteiten waarvoor het STAP-budget kan worden aangevraagd, worden opgenomen in het scholingsregister. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt deze lijst met opleidingen bij. Staat het niet in het scholingsregister, dan kan er geen STAP-budget voor worden aangevraagd. UWV zorgt voor het beheer en de uitvoering van de subsidieaanvragen.