Hoe kan ik de capaciteiten en talenten van mensen met een arbeidsbeperking benutten?

Goed werkgeverschap houdt in dat je oog hebt voor de capaciteiten en talenten van mensen met een (arbeids-)beperking. En dat je je inspant om ze aan boord van je bedrijf te halen. En te houden. Vaak kunnen zij met slechts een enkele werkplekaanpassing al gewoon hun werk doen. 

Voor veel werkgevers is het in dienst nemen van iemand met een beperking, nog niet vanzelfsprekend. Zij weten niet dat er veel ondersteuning van UWV of de gemeente mogelijk is en dat het ook heel veel oplevert. Niet alleen financieel, omdat je gebruik kunt maken van regelingen, zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Maar het kan ook een zeer gemotiveerde arbeidskracht opleveren. Bovendien hebben bedrijven die mensen met een beperking in dienst hebben, een veel positiever imago bij klanten, leveranciers en opdrachtgevers. En dat is ook veel waard.

Vragen arbeidsbeperking