Jobcoaching

Ja, als je 37 jaar bij één werkgever hebt gewerkt,
dan ben je eigenlijk niet zo bekend in het andere land, noem ik het maar even,
en hij heeft me heel veel rust gegeven om te kijken van: wat wil je nou echt?

(Beeldtitel: Loopbaancoaching? Dat werkt wel. Beeldtekst: Margot werd ontslagen. Frank is loopbaanadviseur.)

RUSTIGE MUZIEK

MARGOT: Ik ben Margot Kuzee, ik ben 57 jaar.
Ik ben in mei 2021 ontslagen en ik ben op zoek gegaan naar iemand
die me kon helpen om weer werk te gaan vinden.
FRANK: Ik ben Frank Mouwen, ik ben loopbaancoach bij de FNV
en gedetacheerd bij het RMT Midden-Holland.
Ik begeleid mensen die hun baan kwijt zijn geraakt
of die echt wat anders willen omdat ze het totaal niet meer naar hun zin hebben.
Ik heb Frank gevonden via social media.
Daar zag ik namelijk van het RMT Midden-Holland een advertentie staan.
De samenwerking met Frank vond ik heel erg fijn
omdat hij mij eigenlijk alles zelf liet doen, maar hij keek met me mee.
FRANK: Margot moest een beetje afgeremd worden,
die wilde gauw werken en het maakte bij wijze van spreken niet uit wat,
die voelde zich ook heel schuldig omdat ze in de WW zat,
wat ik bij heel veel mensen zie.
En ik zei: Je moet juist de rust nemen nu
omdat je nu de kans hebt om na zo veel jaar werk en na een pijnlijke reorganisatie
op je gemak te zoeken wat je echt wilt.
MARGOT: Uiteindelijk heb ik eigenlijk twee leuke banen gevonden.
Eentje is weer terug toch in de cosmetica, maar dan bij een kleiner familiebedrijf.
En daarnaast ben ik ook voor mezelf begonnen als trouwambtenaar.
Het leuke aan het trouwen van mensen is dat je op de mooiste dag van hun leven,
een van de mooiste dagen van hun leven,
het belangrijkste woord mag begeleiden.
En dat je dat zo kan doen zoals zij dat graag wensen.
FRANK: Het traject met Margot is heel goed gegaan
omdat zij heel erg leerbaar is en coachbaar.
Ik ben er trots op. Het is een mooi traject geweest dit, met een leuke kandidaat.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beeldtekst: Loopbaancoaching? Dat werkt wel. Het logo van Baan.Talent. Dichterbij dan je denkt.)