Jobcarving en Functiecreatie

Is het lastig om passend personeel te vinden voor je vacature? Je kunt ook een functie passend maken en laten matchen met de kennis en kunde van een werkzoekende. Bijvoorbeeld door het werk binnen het bedrijf anders in te richten. Jobcarving en functiecreatie bieden vele mogelijkheden. Hiermee word jij als werkgever aan personeel geholpen en help je mensen die net wat meer hulp nodig hebben, blijvend aan een baan. 

Jobcarving en Functiecreatie

Jobcarving is het afsplitsen van taken of werkzaamheden van bestaande functies om die vervolgens samen te voegen tot een nieuwe duurzame functie. Het creëren van een passende functie voor één of meerdere personen. Veelal voor iemand die om wat voor reden dan ook uit het arbeidsproces is gevallen, en die (opnieuw) wil deelnemen aan het arbeidsproces.  

Functiecreatie is het samenstellen van een nieuwe functie door eenvoudige taken uit het pakket van medewerkers te halen die daarvoor overgekwalificeerd zijn. Deze vorm vraagt om een herindeling van de werkprocessen en is ingrijpender dan jobcarving.

Beide manieren dragen bij aan het efficiënt inzetten van werknemers en aan een duurzame bedrijfsvoering. Als werkgever creëer je zo makkelijker banen voor interessante doelgroepen op de arbeidsmarkt, zoals personen met een arbeidsbeperking, statushouders en oudere werknemers.

Voordelen voor werkgevers

Jobcarving en functiecreatie hebben verschillende voordelen voor jouw organisatie:  

  • Werkverlichting. Doordat taken worden overgenomen door anderen worden bestaande functies ontlast en ervaren de meer gespecialiseerde werknemer minder werkdruk.
  • Grotere ‘vijver’. Met jobcarving en functiecreatie kunnen nieuwe doelgroepen worden aangeboord. Werkzoekenden die bijvoorbeeld niet aan (alle) opleidingseisen voldoen, maar wel andere relevante vaardigheden en eerder verworven competenties hebben. De ‘vijver’ met werkzoekenden wordt hierdoor groter.
  • Groei-/doorstroommogelijkheden. Met jobcarving en functiecreatie krijgen werknemers meer kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid. Met jobcarving ontstaat er meer differentiatie in functies en komen er bovendien meer mogelijkheden voor werkzoekenden om in te stromen, door te groeien, over te stappen en zich te ontwikkelen tot een specialist. 
  • Kostenbesparing. Je hoeft minder snel extra gespecialiseerd personeel aan te nemen, omdat je huidige medewerkers efficiënter werken.
  • Motivatie. Personen uit de genoemde doelgroepen zijn extra gemotiveerd, omdat ze graag voor een werkgever aan de slag gaan. Gemotiveerde werknemers hebben meer plezier in hun werk en dat komt de werksfeer ten goede. 
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Je geeft invulling aan mvo, aan goed werkgeverschap en vervult een belangrijke sociale rol in de samenleving. Dit komt je imago als werkgever ten goede. 

Wat vraagt het van een werkgever?

Jobcarving en functiecreatie vragen van jou als werkgever dat je bewust durft te kijken naar de wijze waarop je je vacatures wilt vervullen én naar het beschikbare aanbod van werkzoekenden op deze krappe arbeidsmarkt. Dat betekent dat je de wil moet hebben om buiten reguliere functieomschrijvingen te denken en om werk passend te maken voor een doelgroep die extra ondersteuning nodig heeft. Ook is het belangrijk om je huidige personeel mee te nemen in dit proces. Laat werknemers zelf aangeven welke (vaak routinematige of eenvoudige) taken ze kwijt willen, zodat ze meer ruimte krijgen voor meer specialistische taken. Hierdoor wordt hun werk ook weer interessanter. Om medewerkers mee te nemen in het proces zijn verschillende zaken nodig:

  • Een analyse van de werkzaamheden in het bedrijf. Van het Werkgeversservicepunt (WSP) met een bedrijfsadvies voor inclusieve arbeidsorganisatie. Het WSP kijkt samen met jou welke eenvoudige taken er in bestaande werkprocessen van jouw bedrijf zijn En of deze taken bijvoorbeeld samengevoegd kunnen worden in een of meerdere functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Ondersteuning. Een jobcoach en Werkgeversservicepunt kunnen helpen bij de begeleiding van nieuwe werknemers op de werkvloer. 
  • Advies. Het Werkgeversservicepunt informeert je graag over de mogelijkheden van jobcarving en functiecreatie. 

Talent werven via jobcarving en functiecreatie? 

De inzet van jobcarving en functiecreatie is een van de routes binnen het actieplan Dichterbij dan je denkt. Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met het Werkgeversservicepunt bij jou in de buurt en informeer naar de mogelijkheden. Ga naar www.werkgeversservicepunten.nl.

Tip: bekijk deze video’s over Jobcarving in de praktijk:
-    Jobcarving  
-    Waarom Jobcarving de Zorg Veel Interessanter Maakt
-    Jobcarving bij Blomsma