Leerwerktrajecten op de werkvloer

Krijg je de vacatures van jouw bedrijf niet vervuld? Dan kan het zelf opleiden of (om)scholen van nieuwe en huidige werknemers een oplossing zijn die aansluit op wat jouw bedrijf nodig heeft. Zoals je op deze pagina kunt lezen, zijn er verschillende mogelijkheden om werknemers flexibel en voor een specifieke functie op te leiden. Het Werkgeversservicepunt en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kunnen je bij de verschillende leerwerktrajecten ondersteunen.  

Leren en werken

Onder de wervingsroute ‘leerwerktrajecten’ verstaan we alle combinaties van leren en werken:  

 • Volgtijdelijk leren en werken. Hierbij neemt de werkgever de persoon, nadat die de specifieke scholing met succes heeft doorlopen, aansluitend in dienst.
 • Combinaties van parallel leren en werken:
 1. Praktijkleren in het mbo: werkzoekenden of werkenden kunnen op de werkvloer bij- of omgeschoold worden voor een concrete werkplek, functie of volledig beroep. Bij afronding van een volledige mbo-opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of derde leerweg krijgt de persoon een diploma. In de derde leerweg kan ook een deel van een mbo-opleiding worden gedaan. Zo kan een mbo-certificaat op praktijkverklaring worden behaald. Kijk voor meer informatie op de website van SBB. 
 2. Brancheopleidingen: praktijkgerichte opleidingen die zijn erkend door landelijke werkgeversorganisaties.
 3. Regionale trajecten: gemeenten en UWV kunnen regionaal ook andere leerwerktrajecten aanbieden. Deze trajecten leiden niet tot erkende documenten. 

Voordelen voor werkgevers

Het aanbieden van leerwerkprojecten heeft voor werkgevers verschillende voordelen:  

 • Versterking. Goed opgeleide werknemers versterken de concurrentiekracht van het bedrijf. 
 • Netwerk. Je leert als werkgever potentiële werknemers kennen en je kunt ze een baan aanbieden wanneer ze voldoen aan de eisen.
 • Productiviteit. De werknemer is productief terwijl die in opleiding is. Door het geleerde direct in de praktijk te brengen, blijft de informatie beter hangen.
 • Maatwerk. Door op te leiden in je eigen bedrijf sluit de opleiding goed aan bij de eigen praktijk en de behoeften van je bedrijf. 
 • Duurzaam. Bij het met goed gevolg doorlopen van een mbo-opleiding vergroten erkende diploma’s, certificaten en praktijkverklaringen de kans op een duurzame inzetbaarheid. 
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Je geeft invulling aan mvo, aan goed werkgeverschap en je vervult een belangrijke sociale rol in de samenleving. Dit komt je imago als werkgever ten goede. 

Wat vraagt het van een werkgever?

Om als werkgever praktijkleren in het mbo te kunnen aanbieden, geldt het volgende: 

Talent werven via een leerwerktraject op de werkvloer? 

Leerwerktrajecten (waaronder praktijkleren in het mbo) is een van de routes binnen het actieplan Dichterbij dan je denkt. Neem voor meer informatie, of om je aan te melden, contact op met het Werkgeversservicepunt bij jou in de buurt en informeer naar de mogelijkheden. Ga naar www.werkgeversservicepunten.nl.
 

Direct erkend leerbedrijf worden? 

Meld je bedrijf via SBB aan als leerbedrijf. Zodra je als leerbedrijf erkend bent, kun je je leerbaan plaatsen op leerbanenmarkt.nl zodat je opleidingsmogelijkheden zichtbaar zijn voor potentiële werknemers, mbo-instellingen en verwijzers.

Tip: bekijk deze video’s op YouTube:

Praktijkleren op maat in het mbo: wat levert het op voor werkgever en werknemer?
Werklozen snel aan het werk met opleiding tot stukadoor
Praktijkvoorbeeld mbo-praktijkverklaring vanaf 28.50
Praktijkleren: Monteur Laagspanningsdistributie
Praktijkleren: Monteur Service en Onderhoud Installaties en Systemen