Werkgeversservicepunten

Een Werkgeversservicepunt (WSP) is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen. Bij een WSP krijg je kosteloos informatie en ondersteuning als je iemand aan wilt nemen die moeilijker aan het werk komt. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de Participatiewet en de banenafspraak, voorzieningen en financiële regelingen. 
Daarnaast organiseren de Werkgeversservicepunten ook allerlei evenementen gericht op de matching van werkgevers en werkzoekenden in de regio’s, zoals banenmarkten voor specifieke sectoren of voor werkgevers in de regio’s, meet & match bijeenkomsten, workshops, etc.

Kijk voor het Werkgeversservicepunt in je eigen regio op: www.werkgeversservicepunten.nl
 

Landelijk opererende werkgever?

Ben je een landelijke werkgever met vestigingen in vier of meer arbeidsmarktregio's en wil je graag uniforme afspraken maken om mensen werk te bieden? Het UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers staan in verbinding met diverse publieke partijen in de arbeidsmarktregio’s en helpen jou snel om in de regio’s waar jij actief bent de juiste match te maken. 
Neem hiervoor contact op via: Landelijkadviseurswgd@uwv.nl

Als grote landelijke werkgever kun je ook terecht bij het Landelijk team ‘Dichterbij dan je denkt’. Dit is een samenwerkingsverband van diverse partners waaronder VNO-NCW/MKB-Nederland, de uitzendbranche, Landelijke Werkgeversservicepunten en de SBB. Zij ondersteunen je bij activiteiten in het kader van de vier wervingsroutes, bijv. Open Hiring, de organisatie van meet & greets en banenmarkten.
Neem contact op met dit team via : Dichterbijdanjedenkt@minszw.nl