Voor wie is het STAP-budget?

Het STAP-budget is voor heel veel mensen beschikbaar. De drie voorwaarden die hierbij gelden zijn:

  • Je bent 18 jaar of ouder en hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt (in 2022: 66 jaar en 7 maanden).
  • Je bent EU-burger of bent partner van een EU-burger.
  • Je bent in de periode van 27 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen.

Andere regelingen

Heb je een opleiding nodig om naar (ander) werk te komen? Een regionaal mobiliteitsteam (RMT) kan je wellicht helpen. Dit team van professionals biedt je gratis begeleiding aan, adviseert jou over wat je nodig hebt om snel weer een baan te vinden, en gaat dat daarna met je doen. Dat kan ook een opleiding zijn of leren en tegelijk werken in de praktijk.  Bekijk de webpagina Regionale mobiliteitsteams voor meer informatie.