Hulp in de buurt: de regionale mobiliteitsteams

Dreig jij je baan te verliezen of ben jij je baan verloren? Bijvoorbeeld als gevolg van COVID-19 of door automatisering? De regionale mobiliteitsteams (RMT’s) helpen je bij het vinden van een nieuwe baan. Misschien wel in één van de beroepen waar juist actief naar personeel wordt gezocht. 

Door heel Nederland kun je bij één van de 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) terecht als je je werk of inkomen kwijt bent. Of als je je werk dreigt kwijt te raken. De teams zijn er ook voor mensen in de bijstand en mensen die niet-uitkeringsgerechtigd zijn. Ze helpen kosteloos om (ander) werk te vinden. De hulp van regionale mobiliteitsteams bestaat uit: 

  • begeleiding bij het zoeken naar werk; 
  • loopbaanadvies; 
  • scholing; 
  • praktijkleren; 
  • hulp bij schulden. 

Welke hulp je krijgt hangt af van jouw situatie; van wat je nodig hebt om weer aan het werk te komen.  

Ben je werkgever of ondernemer en zoek je ondersteuning bij het begeleiden van personeel naar ander werk? Ook dan kun je terecht bij een RMT bij jou in de buurt. 

Vind een regionaal mobiliteitsteam 

Benieuwd waar je terecht kunt? Zoek per provincie of bekijk de kaart voor een regionaal mobiliteitsteam bij jou in de buurt

Samenwerkingsverband 

Deze RMT's zijn een initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, UWV, SBB, MBO Raad, vakbonden en werkgeverorganisaties.  

Samenwerkende partners