Hybride werken: aanpak voor werkgevers

Door de coronapandemie heeft een aanzienlijk deel van Nederland de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan met thuiswerken. Deze ervaring bracht verschillende voordelen, maar ook de nadelen van het volledig thuiswerken aan het licht. Nu de mogelijkheid ontstaat om ook weer op kantoor of elders te gaan werken, komt een nieuwe werkvorm binnen handbereik, namelijk: hybride werken. 

Hybride werken is een combinatie van werken op kantoor, thuis of op een andere locatie. Bij hybride werken, kies je samen met de werknemer bewust welk werk waar wordt uitgevoerd. Het gaat daarbij om het vinden van balans tussen werken op kantoor, thuis en op andere locaties. 

Waarom hybride werken

Er zijn uiteenlopende redenen voor werkgevers om hybride werken in te voeren. Denk aan een bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoelen, de tevredenheid en het werkgeluk van werknemers, maar ook een verhoogde productiviteit van medewerkers of lagere kosten op de langere termijn (door bijvoorbeeld minder kantoorruimte te gebruiken). 

Hybride werken in je organisatie: hoe pak je dat aan?

Onderstaande tips helpen je het hybride werken vorm te geven in je organisatie: 

 • Creëer een visie op hybride werken. Past hybride werken bij de aard van de organisatie en op welke manier? 
 • Creëer richtlijnen en randvoorwaarden voor welk werk waar wordt uitgevoerd, maar geef werknemers hierin voldoende vrijheid en autonomie. 
 • Pas kantoorruimtes aan aan de nieuwe behoeftes die er ontstaan door hybride werken. Meer behoefte aan ontmoetingsplekken, creativiteit etc. 
 • Faciliteer een goede thuiswerkplek voor je werknemers. 
 • Draag zorg voor het welzijn van je werknemers, zowel op het vlak van fysieke als mentale gezondheid en werkplezier. 
 • Zorg voor sociale verbinding en houdt werknemers betrokken. Stimuleer onderling contact tussen werknemers. 
 • Zorg voor een flexibel beleid dat aansluit op de individuele behoeften van de werknemer en in lijn is met de organisatiedoelen. 
 • Zorg ervoor dat het leiderschap aansluit bij de hybride manier van werken. Denk aan: 
  • heldere communicatie. Kies het juiste medium bij het type informatie; 
  • betrokken en empathisch op afstand; 
  • duidelijke verwachting en afspraken; 
  • scheppen van de juiste cultuur en werkprocessen. 

Risico-inventarisatie en evaluatie

Neem de risico’s van hybride werken op in een Risico- en Inventarisatie & Evaluatie. Hierin neem je ook een plan van aanpak mee. Zo zorg je ervoor dat er aandacht blijft voor de gezondheid van je werknemers. Dit is van belang voor je werknemers én je bedrijf. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit. 

Zorgplicht werkgever bij (deels) thuiswerken

Kijk op Rijksoverheid.nl/thuiswerken voor informatie over de zorgplicht van de werkgever bij thuiswerken, de wettelijke eisen van de thuiswerkplek en informatie over loonheffingen en reiskostenvergoeding. 

Hoe pakken anderen het aan?

Benieuwd hoe andere werkgevers met hybride werken omgaan? Of wat experts hierover zeggen? Lees meer voorbeelden en inspiratie uit de praktijk

Meer weten?

Lees meer over gezond en veilig thuiswerken op arboportaal.nl