Hybride werken: inspiratie uit de praktijk

Hoe pak je hybride werken aan als werkgever? Op deze pagina vind je podcasts met experts en andere werkgevers over hybride werken.  

Visies op hybride werken:

Hybride werken in de praktijk

Ben jij op zoek naar voorbeelden en inspiratie over hoe je hybride werken in de praktijk organiseert? In de rapportage ‘Experimenteren met het werken thuis en op kantoor’ delen 10 verschillende organisaties hun ervaringen en tips. De rapportage geeft een inkijk in hoe tien uiteenlopende organisaties het hybride werken organiseren in de praktijk: welke afspraken maken zij, waar lopen zij tegenaan en welke voor- en nadelen ervaren zij?

Belangrijkste tips

Organisaties geven onder andere aan dat:

  •  afspraken maken over hybride werken om maatwerk vraagt;
  •  een goede thuiswerkplek een belangrijke randvoorwaarde is;
  •  organisaties hun kantoorruimtes moeten aanpassen om hybride werken mogelijk te maken. Zo zijn er minder individuele werkplekken en meer samenwerkings- en teamruimtes nodig.

Actieve overheid

Verder zien de organisaties graag dat de overheid het hybride werken promoot. Bijvoorbeeld door bedrijven op te roepen om hybride werken in te voeren. Of door te laten zien wat voor positieve gevolgen hybride werken heeft voor de samenleving, zoals minder files op de weg en minder drukte in het openbaar vervoer.  

In opdracht van het ministerie van SZW

Adviesbureau Capgemini heeft de rapportage opgesteld op basis van interviews die het bureau afnam bij de organisaties. Dit deed het in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De rapportage was onderdeel van een recente Kamerbrief over hybride werken.

Meer informatie

Op zoek naar meer voorbeelden, ervaringen en tips over hybride werken? Download de rapportage Experimenteren met het werken thuis en op kantoor.