1 man en 2 vrouwen werken in een kantoortuin achter hun laptops

Inclusief werkgeverschap

Als inclusieve werkgever zorg je ervoor dat iedereen meedoet. Iedereen voelt zich welkom en veilig op de werkvloer van jouw organisatie. Dat is nog belangrijker in deze krappe arbeidsmarkt. Je weet verschillen in personen te benutten en je ziet de meerwaarde ervan in. Hierdoor maak je werk toegankelijk voor mensen die nu nog aan de kant staan. 

Aan de slag

Ontdek hoe je talent en capaciteit van mensen met een arbeidsbeperking benut in jouw organisatie en wat daar de voordelen van zijn. Of ontdek hoe je kunt werken aan een divers personeelsbeleid. Met de lessen uit de pilot Behoud & Doorstroom ga je direct aan de slag met het creëren van een inclusief werkklimaat.