Capaciteit en talent arbeidsbeperkten benutten

Als inclusieve werkgever bied je ook werk aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Denk aan mensen met een handicap of chronische ziekte. Je hebt oog voor hun capaciteiten en talenten. En je spant je in om ze aan boord van je organisatie te halen. En te houden. Op deze pagina van Hoe Werkt Nederland lees je meer over de voordelen en hoe je iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt. 

Voordelen voor werkgevers

Iemand met een beperking in dienst nemen kan veel betekenen voor die persoon. Daarnaast heeft het ook voordelen voor de organisatie. Inclusief werkgeverschap heeft een positief effect op het imago naar klanten, leveranciers en opdrachtgevers. Ook kan het een zeer gemotiveerde arbeidskracht opleveren. Op de website van De normaalste zaak staan veelgenoemde redenen om een inclusieve werkgever te zijn. 

Het levert ook financiele voordelen op, zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Op Rijksoverheid staan alle (financiële) regelingen voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben. 

Hoe neem ik iemand met een arbeidsbeperking in dienst?

Start bij het nadenken over de functie-inhoud. Veel vacatures stellen eisen waar mensen met een arbeidsbeperking niet aan kunnen voldoen. Denk dus verder dan je vacature, bijvoorbeeld via de Nationale Talentenbank. Een andere optie is functiecreatie. UWV helpt werkgevers functies passend te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Zodra duidelijk is voor welke functie je iemand zoekt, kun je terecht bij het regionale werkgeversservicepunt (WSP). In de WSP’s werken gemeenten en UWV samen om werkzoekenden aan werk te helpen en werkgevers aan passende kandidaten. Vanuit de WSP’s informeren ze over vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Ook adviseren zij over het passend maken van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vind een werkgeversservicepunt in jouw regio

Naast jouw eigen regionale werkgeversservicepunt kun je voor meer advies en informatie terecht op websites als: 

Werk.nl 

UWV.nl 

Zet de eerste stap

Benieuwd hoe ervaren collega-werkgevers het aanpakken? Laat je inspireren met de voorbeelden op Op naar de 100.000 banen en zet gelijk de eerste stap.