Inclusiviteit in de praktijk

De pilot Behoud en Doorstroom is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door TNO en vijf vooruitstrevende werkgevers, en is onderdeel van programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (2018-2021). 

Laat je inspireren door de verhalen van werkgevers om met het thema behoud en doorstroom aan de slag te gaan. Lees ook het rapport en de handreiking van TNO.

Onderstaande artikelen zijn samengevoegd in een hard copy magazine. Dit magazine is uitgereikt tijdens de workshop ‘Behoud en doorstroom van cultureel divers personeel’ op de SZW-conferentie Doen Wat Werkt op 19 mei 2022 in Amersfoort.

Er worden exemplaren beschikbaar gesteld voor alle bij de pilot en de Werkagenda Verdere Integratie op Arbeidsmarkt (VIA) betrokken organisaties en toekomstige deelnemers aan communities of practice voor werkgevers.