Diversiteit en inclusie, essentieel voor goed riskmanagement

Tanja Cuppen, Chief Risk Officer bij de ABN Amro werkt haar hele leven in het bankwezen. Dat is van oudsher niet de meest diverse werkgever, al is dat wel heel positief aan het veranderen. Ik heb drie jaar in New York gewerkt en daar heb ik diversiteit het best ‘at work’ kunnen zien. Ik had een team met wel vijftien nationaliteiten. Man, vrouw, jong, oud, cultureel, echt op alle manieren divers. Dit was niet alleen een ontzettend leuke periode, ik ben me daar vooral heel erg bewust geworden van de toegevoegde waarde van diversiteit en inclusie. 

In de pilot Behoud & Doorstroom hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), TNO en 5 grote werkgevers (ABN AMRO, Gemeente Amsterdam, Alliander, Ministerie van VWS en het Rijksmuseum) zich de afgelopen twee jaar gezamenlijk ingezet om effectieve HR-interventies in kaart te brengen die bijdragen aan een inclusief werkklimaat voor werknemers met een migratieachtergrond.

“Diversiteit en inclusie is ook essentieel voor goed risicomanagement. Het is belangrijk dat je niet alleen nadenkt over ‘wat is het meest waarschijnlijke dat gaat gebeuren’, maar dat je ook in staat bent breed na te denken en verschillende gezichtspunten mee kunt nemen. Dat is wat diversiteit met zich meebrengt. Andere ervaringen, andere achtergronden, andere gezichtspunten. Maar die komen natuurlijk alleen op tafel als mensen zich gehoord voelen, zich durven uit te spreken, durven door te vragen. Dat is ook waarom inclusie zo belangrijk is. Want je uitspreken doe je alleen als je voelt dat je erbij hoort en als je serieus genomen wordt.”

Je komt pas aan doorstroom toe als mensen willen blijven.

Portretfoto Tanja Cuppen
Beeld: ©ANB Amro
Tanja Cuppen, Chief Risk Officer bij ABN AMRO

Doorstroom van collega’s naar hogere functies stond bij ons al op de agenda’s. Het heeft een belangrijke voorbeeldfunctie, we willen laten zien wat er mogelijk is. Je komt pas aan doorstroom toe als mensen willen blijven, zich thuis voelen en tot bloei kunnen komen binnen de organisatie. Het element behoud is daarom net zo belangrijk.”

Je gaat het pas zien als je het door hebt

Tanja vervolgt: 'We hebben mentorprogramma’s opgezet voor cultureel divers talent om hen bewust te maken van de typisch Nederlandse cultuur. Waar moet je op letten? Niet om je aan te passen, maar om het te begrijpen. Want zoals Cruijff al zei ‘je gaat het pas zien als je het door hebt’. Als je weet hoe het werkt, herken je het pas en kun je daarop inspelen.

Naar aanleiding van het TNO onderzoek ‘Behoud & Doorstroom’ hebben we ook het reversed mentoring programma opgezet binnen Risk Management. Zo krijg ik een mentee uit onze talentpool, vol met collega’s van diverse culturele achtergronden. Ik hoop dat dat me helpt om mijn eigen vooroordelen of bias, zoals dat tegenwoordig heet, te ontdekken. Want hoe belangrijk ik het thema ook vind, dat betekent niet dat ik altijd de juiste actie neem of de juiste woorden kies.

Over bias gesproken, daar hebben we nu aandacht voor binnen de hele organisatie. Zo hebben we trainingen voor leidinggevenden en collega’s. Iedereen heeft eigen opvattingen en aannames. Het helpt als je je daarvan bewust bent. Want alleen dan kun je beginnen met veranderen.”

Diversiteit & Inclusie leeft in de organisatie

Nicole Böttger, Product Owner Diversity & Inclusion, is met haar team de aanjager van diversiteit en inclusie bij ABN Amro: “Wij zijn met ons team altijd aan het nadenken over welke interventies er nodig zijn, hoe we het effect kunnen meten en hoe we iedereen aan de slag kunnen krijgen.

Portretfoto Nicole Böttger
Beeld: ©ABN Amro
Nicole Böttger, Product Owner Diversity & Inclusion

Het is bijzonder om hieraan te mogen werken. Er zijn zoveel mensen bereidwillig en betrokken. Diversiteit en Inclusie leeft echt in de organisatie, en dat maakt mijn rol wel makkelijker. In 1990 bestond onze top 100 uit 100 witte mannen. We zijn toen begonnen met gender en in 2013 is culturele diversiteit erbij gekomen. Dat is al tien jaar, maar in diversiteitstermen is dat nog helemaal niet zo lang. We zien goede veranderingen, maar het is echt een proces van de lange adem. Je verandert niet van de een op de andere dag.”   

Ik geloof in dingen doen

Nicole vervolgt: “Het is een thema waar veel over gepraat wordt. Ik geloof zelf in dingen doen. Uiteraard met een achterliggende gedachte, maar je moet gewoon beginnen. Iets kleins kan al de perfecte eerste stap zijn waarmee je verder komt in het proces.”

Tanja sluit af: “Het TNO onderzoek heeft plaatsgevonden bij de afdeling Risk Management. Door te focussen op één afdeling konden we goed inzoomen en mensen beter betrekken. Collega’s werden geraakt en enthousiast en zijn zo weer een inspiratie voor andere afdelingen. Ik zou andere organisaties deelname aan zo’n pilot zeker aanraden. Maar dan moet je wel de tijd en de mensen ervoor vrijmaken en iets met de uitkomsten willen doen. Het geeft je inzicht en hoe vaker je het over dit thema hebt, hoe dieper je komt.”