Interventies voor behoud en doorstroom, een handreiking voor werkgevers

Hoe zorg je ervoor dat cultureel divers talent zich thuis voelt op de werkvloer? En dat er gelijkwaardige kansen zijn voor ontwikkeling en doorgroei binnen de organisatie.

De handreiking ‘Interventies voor behoud & doorstroom’ helpt werkgevers om zelf aan de slag te gaan met het creëren van een inclusief werkklimaat. Het document bevat inspirerende voorbeelden en kansrijke maatregelen om direct mee aan de slag te gaan.

Bekijk de handreiking met praktische tips.

De handreiking is tot stand gekomen binnen de pilot behoud & doorstroom, dat onderdeel uitmaakt van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). In deze pilot onderzocht TNO bij vijf vooruitstrevende organisaties welke maatregelen bijdroegen aan een inclusieve organisatiecultuur.