Werken aan divers personeelsbeleid

De toegevoegde waarde van een divers personeelsbestand is onmiskenbaar. Diversiteit wakkert vernieuwing van processen, producten en diensten aan. Het levert meer rendement op, meer productiviteit en meer personeelstevredenheid. Hoe zorg je ervoor dat iedereen (ongeacht geslacht, cultuur, leeftijd) welkom is in jouw bedrijf? 

Voordelen divers personeelsbestand

Onderzoek heeft uitgewezen dat discriminatie minder voorkomt bij organisaties die actief diversiteitbeleid voeren. Logisch dus dat culturele en etnische diversiteit hoog op de agenda staat van veel organisaties. Ook kan het bijdragen aan een positief imago van je organisatie. Een divers personeelsbestand is een afspiegeling van de bevolking. Zo spreek je dus meerdere doelgroepen aan.  

Door niet alleen te kijken naar wie iemand is, maar verder te kijken naar wat iemand kán, ontdek je nieuw talent, nieuwe klantgroepen én nieuwe markten. En dat zorgt voor meer winst, productiviteit én personeelstevredenheid.  

Op de website van De normaalste zaak staan redenen waarom werkgevers een inclusieve werkgever willen zijn

Hoe start ik met een divers personeelsbeleid?

  • Zorg voor een goed communicatieplan. Straal uit dat je vóór diversiteit op de werkvloer bent.  
  • Maak je vacaturetekst aantrekkelijker voor een brede groep: vermijd onnodige eisen en lees de tekst vanuit verschillende brillen. Gebruik bijvoorbeeld de Vacature-Check van het College voor de Rechten van de Mens. 
  • Denk verder dan de standaard wervingskanalen. Er zijn veel netwerken en bijeenkomsten waar de kans groter is dat je divers talent vindt. Hou niet vast aan je eigen kanalen, maar verbreed deze en kijk verder. MKB Servicedesk geeft tips voor andere wervingskanalen. Gebruik de werving- en selectiegids. Deze gids helpt bij het bepalen van de eisen die aan sollicitanten worden gesteld en bij het vormgeven van de wervings- en selectieprocedure.  
  • Past iemand niet precies in je vacature? Dan kun je bij-, op- of omscholing aanbieden. Zo kun je als werkgever nieuwe (en bestaande) medewerkers een opleiding laten volgen en ondertussen mee laten werken in jouw bedrijf. Voor dit soort initiatieven kun je via de SLIM-regeling subsidie aanvragen. Bij de leerwerklokketen kunnen ze je ook adviseren over leerwerktrajecten. Wijs je werknemers op de mogelijkheden via NL Leert Door. 

Divers werven en selecteren, hoe doe je dat?

  • Mensen zijn snel geneigd om te kiezen voor een sollicitant die op hem of haar lijkt. Stel daarom een divers team samen voor de selectieprocedure. Deze werpen een diverse blik op talenten. 
  • Organiseer bewustwordingstrainingen voor recruiters en andere medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan een bias bewustwordingstraining, een training die (HR-)medewerkers bewust maakt over vooroordelen, of de training "Selecteren Zonder Vooroordelen" die inzicht in het selectieproces vergroot. Zorg dat de stappen en beslissingen tijdens het wervings- en selectieproces geregistreerd worden. Registreer bijvoorbeeld welke functie-eisen geformuleerd zijn en waarom, hoe de selectiecommissie wordt samengesteld en welke vragen er zijn gesteld tijdens een gesprek. 
  • Check altijd de uitkomsten van het wervings- en selectieproces. Houd bij wie in welke fasen wordt geselecteerd. En wie de uitkomsten hiervan toetst. 
  • Zijn de uitkomsten geen goede afspiegeling van de populatie? Pas dan de proces-stappen aan. 

Meer lezen over divers personeelsbeleid?

Diversiteit in Bedrijf 

Verderkijkers.nl 

Voorbeelden van culturele diversiteit