Kosteloze scholing

Heb je bepaalde kennis of vaardigheden nodig om je werk goed te kunnen doen? Dan moet jouw werkgever in de volgende gevallen de opleiding, training of cursus betalen.

  • Scholing die noodzakelijk is om je werk goed uit te kunnen voeren.
  • Scholing voor ander passend werk als jouw functie verdwijnt.

Deze training, cursus of opleiding mag je, zover dat mogelijk is, onder werktijd volgen.

Scholing noodzakelijk voor je werk

Je werkgever moet een opleiding, training of cursus betalen als dit noodzakelijk is voor jouw werk. Zonder deze vaardigheden of kennis kun je niet goed functioneren. Soms staat dit in de wet of de cao. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

  • In de wet of jouw cao staat dat een opleiding, training of cursus verplicht is. Een vervoerder op het spoor moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat je noodzakelijke opleidingen volgt als je in een veiligheidsfunctie werkt. Dat staat in de wet. 
  • Voor jouw functie is het nodig om Engels te kunnen spreken en verstaan. In je werk blijkt dat je de taal nog niet voldoende beheerst. De cursus Engels moet je werkgever betalen.
  • Je werkt met computers of apparaten. Daarvoor komt een nieuw computersysteem. Om je werk goed te kunnen doen, moet je leren hoe deze nieuwe techniek werkt. Je werkgever moet deze training betalen.

Let op. Heb je volgens de wet een diploma of certificaat nodig voordat je start met het werk? Dan hoeft je werkgever deze opleiding, training of cursus niet te betalen. Een voorbeeld hiervan is een opleiding voor het krijgen van een lesbevoegdheid. Volgens de wet heb je deze nodig om als docent voor de klas te mogen staan. Maar in de wet staat niet dat je werkgever deze opleiding verzorgen en betalen. Daarom hoeft jouw werkgever deze opleiding niet te betalen.

Scholing voor ander passend werk als jouw functie verdwijnt

Verdwijnt jouw functie? Dan moet je werkgever een opleiding, training of cursus betalen, zodat jouw arbeidsovereenkomst toch door kan gaan. Het gaat dan om scholing voor een andere passende functie op je werk. Deze opleiding, training of cursus moet je wel in een redelijke termijn kunnen halen.

Terugbetaling van scholing

In je contract kan staan dat je je opleiding, training of cursus moet terugbetalen als je weggaat bij je werkgever. Dit mag in de meeste gevallen. Alleen als in de cao of wet staat dat de scholing noodzakelijk is, hoef je dit niet terug te betalen aan je werkgever.