Verzoek om een meer voorspelbare arbeidsrelatie

De richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zorgt ervoor dat werknemers die een flexibel of een tijdelijk contract hebben hun werkgever kunnen verzoeken om een meer voorspelbare arbeidsrelatie. De Wet flexibel werken regelt binnen welke termijn de werkgever gemotiveerd op dit verzoek moet reageren. Werknemers krijgen recht op communicatie over hun verzoek en meer inzicht in hun arbeidsrelatie . 

De Wet flexibel werken regelt nu al dat de werknemer het recht heeft om een verzoek te doen tot aanpassing van de arbeidsduur, arbeidstijd en werkplek. Hieraan wordt voor de werknemer het recht toegevoegd om te verzoeken om een meer voorspelbare arbeidsrelatie. Bijvoorbeeld een verzoek om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang. De werknemer dient dit verzoek altijd schriftelijk in te dienen bij de werkgever. 

Reactie op verzoek aanpassing arbeidsduur, arbeidstijd en werkplek van werkgever

Als de werknemer een dergelijk verzoek indient, moet de werkgever binnen een maand reageren op het verzoek. Reageert de werkgever niet of niet op tijd? Dan wordt het verzoek van de werknemer geacht te zijn ingewilligd. Voor kleine werkgevers, tot tien werknemers, geldt een reactietermijn van drie maanden.