Regionale mobiliteitsteams

De regionale mobiliteitsteams zijn er voor mensen die door COVID-19 hun werk of inkomen zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken en extra ondersteuning nodig hebben om ander werk te vinden.

Het kabinet stelt tijdelijk aanvullende crisisdienstverlening beschikbaar. Daarmee kunnen zij geholpen worden om nieuw werk te vinden. Hiermee willen we werkloosheid voorkomen dan wel zo kort mogelijk laten duren. Tegelijk helpen we hiermee bedrijven en sectoren om hun personeel van werk naar werk te begeleiden en om voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen en houden.

Dienstverlening op maat

De dienstverlening op maat bestaat uit een nieuwe aanpak in 35 regionale mobiliteitsteams. Daarbij staat centraal wat de mensen nodig hebben om weer aan het werk te komen. Deze passende dienstverlening bestaat uit extra begeleiding en waar nodig loopbaanadvies, (om)scholing, scholing via praktijkleren in het mbo en hulp bij schulden. Ongeacht of ze inkomen uit werk of een uitkering hebben. Hierbij is bijzondere aandacht voor jongeren, mensen uit de Banenafspraak en zzp’ers.


De nieuwe aanpak is een van de vier onderdelen van het sociaal pakket, dat deel uitmaakt van het derde steun- en herstelpakket van de Rijksoverheid. In de regionale mobiliteitsteams werken de Rijksoverheid, gemeenten, UWV, SBB, werkgeverorganisaties, vakbonden en onderwijsinstellingen samen in een arbeidsmarktregio.

De mobiliteitsteams zijn een samenwerking tussen de vakbonden FNV, CNV en VCP, ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO, UWV, gemeenten (G4, G40, VNG en Divosa), Cedris, MBO Raad, NRTO, SBB en de ministeries van OCW en SZW.

Samenwerkende partners