Regionale mobiliteitsteams

EenVandaag stond 29 november 2021 stil bij het werk van de regionale mobiliteitsteams. Onder andere demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (SZW) vertelde over de werking van deze teams. 

Je kunt terecht bij een regionaal mobiliteitsteam (RMT) als je je werk of inkomen bent kwijtgeraakt in de periode van 12 maart 2020 tot nu. Of als je je werk dreigt kwijt te raken. Dan helpt het RMT bij jou in de buurt je om (ander) werk te vinden. Dit doet het team met advisering, scholing en matching. De regionale mobiliteitsteams zijn officieel gestart per 16 september 2021. 

Betrokken partijen

Er zijn in totaal 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) in Nederland. Deze RMT's zijn een initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, UWV, SBB, MBO Raad, vakbonden en werkgeverorganisaties. 

Samenwerkende partners