Regionale mobiliteitsteams

Regionale mobiliteitsteams officieel gestart per 16 september 2021. Lees het persbericht.

Je kunt terecht bij een regionaal mobiliteitsteam (RMT) als je, in de periode van 12 maart 2020 tot nu, je werk of inkomen bent kwijtgeraakt. Of dreigt kwijt te raken. Dan helpt het RMT bij jou in de buurt je om (ander) werk te vinden. Dit doen ze met advisering, scholing en matching. 

Betrokken partijen

Er zijn in totaal 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) in Nederland. Deze RMT's zijn een initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, UWV, SBB, MBO Raad, vakbonden en werkgeverorganisaties. 

Samenwerkende partners