Aanvragen SLIM-subsidie

Wil je SLIM-subsidie aanvragen? Bekijk dan eerst of je aan de voorwaarden voldoet. Vraag vervolgens de subsidie aan.  

Voorwaarden SLIM-subsidie

Schema met de uitlegcriteria en aanvraagperiodes van de SLIM-subsidie.
Voor wie? Mkb-ondernemingen Samenwerkingsverbanden tussen ten minste twee mkb-ondernemingen Grootbedrijven uit de landbouw-, horeca-, of recreatie-sector
Wat zijn de voorwaarden?
 • Subsidiebedrag (max): €25.000.*
 • Eigen bijdrage: de subsidie bedraagt voor het klein mkb 80% en middelgroot mkb 60% van de subsidiale kosten.
 • Looptijd: maximaal 12 maanden en start de dag na dagtekening an het besluit tot verlening van de subsidie.
 • Maximale subsidie: €500.000, per samenwerkingspartner maximaal €200.000.
 • Eigen bijdrage: de subsidie bedraagt 60% van de subsidiale kosten.
 • Looptijd: maximaal 24 maanden en start de dag na dagtekening van het besluit tot verlening van de subsidie.
 • Maximale subsidie: €200.000. Uitzondering voor landbouwbedrijven maximaal €20.000.
 • Eigen bijdrage: de subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten.
 • Looptijd: maximaal 24 maanden en start de dag na dagtekening van het besluit tot verlending van de subsidie.
Wanneer kan ik de subsidie aanvragen? Van 1 t/m 30 maart 2023 en 1 t/m 28 september 2023 Van 1 juni t/m 27 juli 2023 Van 1 juni t/m 27 juli 2023

* Uitzonderingen zijn van toepassingen en deze zijn te vinden op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/overzicht-aanvraagcriteria

Aanvragen SLIM-subsidie

 1. Bepaal het doel. De Menukaart SLIM helpt hierbij. 
 2. Bereid je voor. Er zijn enkele documenten die ingevuld moeten worden. 
 3. Log in op: Uitvoering Van Beleid SZW
 4. Registreer voor aanvraag SLIM-subsidie. 
 5. Dien een volledige aanvraag in. Een onvolledige aanvraag belandt na de correcties achteraan in de rij. 
 6. Wacht de behandeling van de aanvraag af. Na beoordeling (en eventuele loting) vindt er een inhoudelijke toetsing plaats. 
 7. Binnen 18 weken ontvang je bericht of de subsidie is toegekend of afgewezen. Na afloop van het project dien je binnen 22 weken de einddeclaratie bij Uitvoering Van Beleid in te dienen.     

Bekijk voor meer toelichting het uitgebreide Stappenplan

Beoordeling aanvragen

De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de kwaliteitseisen en het beschikbare budget. Als er meer aanvragen zijn dan budget, vindt er loting plaats voor de behandelvolgorde.