Wat is de SLIM-subsidie?

In het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en zich ontwikkelen tijdens hun werk. Door seizoensarbeid is het ook in de landbouw-, horeca- en recreatiesector lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen. Met de SLIM-regeling wil de overheid leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. Door te investeren in kennis, groei en ontwikkeling.  

Win-win

Werkgevers die hun werknemers in staat stellen te blijven leren, weten de beste mensen aan zich te binden, halen het beste uit hun personeel en maken daarmee hun bedrijf succesvoller. En werknemers die blijven leren, hebben meer plezier in hun werk en een grotere kans op een succesvolle loopbaan. Dat is win-win.

Subsidie voor 4 activiteiten

Als ondernemers kun je subsidie aanvragen voor de volgende 4 activiteiten:

1. Doorlichting van de onderneming

Bijvoorbeeld om een externe adviseur in te schakelen om je bedrijf te laten doorlichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. Hiermee gaat je bedrijf direct aan de slag.

2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers

Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt een ondernemer om zijn medewerkers vitaal te houden. Daarnaast is het goed voor de strategische planning van het bedrijf.

3. Voor initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling

Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool, door ontwikkeling van een systeem van ontwikkelgesprekken met werknemers, of door het opschalen en uitbreiden van succesvolle projecten.

4. Derde leerweg

Een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring. Maar ook voor werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Meer weten over deze activiteiten? Bekijk de menukaart.

Bevoorschotting van de subsidie

Met ingang van 1 maart 2023 bestaat de mogelijkheid om als individuele ondernemer een voorschot aan te vragen van 50% van de toegekende subsidie. Het verstrekken van een voorschot kan helpen de aanloop- of de eerste projectkosten van de mkb-ondernemer te dekken en daadwerkelijk met het project te beginnen. Het resterende bedrag wordt dan na vaststelling van de einddeclaratie van aanvragers toegekend. Als achteraf blijkt dat er te veel geld is uitgekeerd kan het teveel of de ten onrechte verstrekte subsidie teruggevorderd worden.

Kennis- en ondersteuningsprogramma SLIM

Wil je met de SLIM-regeling leren en ontwikkelen in het mkb versterken? Dit hoef je niet alleen te doen. Je kunt hier hulp bij krijgen met bijvoorbeeld een gratis ondersteuningsprogramma. Je krijgt dan hulp bij het uitvoeren en het leren en ontwikkelen op de werkvloer vanzelfsprekend te maken. Dit gebeurt met kennissessies, contact met andere SLIM'ers en toegang tot een kennisbank. Lees meer op de website Uitvoering van beleid.