5. Betere balans tussen vast en flex

Een gelijke behandeling voor alle werkenden, ongeacht type arbeidsovereenkomst. Minder verschil tussen vaste en flexibele arbeidscontracten, meer gelijkheid in sociale zekerheid voor zzp’ers en meer voordelen voor werkgevers om werknemers voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. Dat zijn de ambities van de Nederlandse overheid. Wat betekent dat voor jou als zzp’er of werkgever? 

Onderwerpen