Thuis en op locatie werken

Thuis en op locatie werken: de voordelen

Door de coronapandemie hebben we veel ervaring opgedaan met thuis werken. Ondertussen combineren we werken op de werklocatie én thuis, ook wel hybride werken genoemd. Wat zijn de voordelen en waar dien je rekening mee te houden? 

Hybride werken is in feite het beste van twee werelden: je kunt gebruikmaken van beide voordelen. Weeg af wat voor jou de voordelen zijn van thuis en op locatie werken en kijk of het mogelijk is om jouw situatie daarop aan te passen. 

Werken op een manier die bij jou past

Een combinatie van thuiswerken en op locatie werken biedt flexibiliteit en komt ten goede aan het werkplezier, de productiviteit of de organisatie. Zo vindt de ene persoon het prettig om tijdens een wandeling iemand te bellen, terwijl een ander dit liever doet op een stille plek. De een vindt het heerlijk om in een horecagelegenheid met een collega een presentatie te maken, terwijl een ander dit liever alleen op een rustigere plek doet. Door niet alleen op kantoor of thuis te werken, maar ook op andere plekken – en de afwisseling hiertussen – kun je je werk doen op een manier die bij jou past. 

Duidelijke afspraken

Hybride werken lijkt veel kansen te bieden, maar vraagt om duidelijke afspraken en randvoorwaarden over welke werkzaamheden je waar uitvoert. Alleen op deze manier kun je van de voordelen van thuiswerken en op locatie werken genieten. We helpen je daarmee op weg: 

  • Kies bewust welk werk je waar doet, houd hier rekening mee in je planning. 
  • Bekijk wat voor jou het beste werkt en welke werkzaamheden je waar uitvoert. 
  • Ga met collega’s in gesprek over de werkzaamheden: wat moet er gebeuren, hoe kun je dit het beste doen en welke collega heb je daarbij nodig. Dit vergroot de voordelen van efficiënt hybride werken. Het gemeenschappelijke belang gaat hierbij vóór het individuele belang. 
  • Spreek verwachtingen uit en maak afspraken: je hebt minder contact met collega’s als je thuis werkt, dus duidelijkheid is extra belangrijk. 
  • Wissel af welke dagen je op kantoor werkt, zodat je telkens andere collega’s ontmoet. Dit stimuleert creatieve processen, zoals brainstormen, en verhoogt je informele contacten. Zet in je agenda wanneer je op kantoor bent, zodat anderen weten wanneer ze jou kunnen ontmoeten. 

Gezond en veilig thuiswerken

Het is ook belangrijk om extra aandacht te geven aan je mentale en fysieke gezondheid, als je zo nu en dan thuiswerkt. Hoe je dat doet, lees je op Gezond en veilig thuiswerken. 

Verschillen per organisatie

Of en hoe er hybride wordt gewerkt, verschilt per organisatie en soms ook per persoon. Zo hangt het onder meer af van het type werk, het doel van de activiteit en wat medewerkers en klanten graag willen. Het verschilt dus per organisatie welke manier van werken het meest succesvol is. Daarom is het belangrijk om hierover in gesprek te gaan met jouw werkgever.