Informatie over thuiswerken voor werkgevers

Naast tips voor alle thuiswerkenden is er ook informatie over thuiswerken voor werkgevers. Bijvoorbeeld over hoe je je werknemers gezond houdt. Je leest het hieronder.

Ervaringsdeskundigen vertellen

Corona vraagt van iedereen een flinke aanpassing, ook van werkgevers. Leidinggevenden hebben verschillende uitdagingen, bijvoorbeeld:

  • Hoe creëer ik een teamgevoel op afstand?
  • Hoe ga ik als werkgever om met de extra zorgen van medewerkers over gezondheid van naasten? Of zorg voor het gezin en de kinderen, of mantelzorg?

Bekijk de inspiratievideo’s met tips voor werkgevers. En doe ideeën op van anderen.

Zorg dat werknemers fit blijven

Nu veel werknemers door de corona maatregelen thuiswerken, is de (mentale) gezondheid van personeel voor werkgevers een prioriteit. Sociaal contact is niet meer vanzelfsprekend en de grens tussen werk en privé vervaagt. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers ook nu (mentaal) fit blijven?

Risico-inventarisatie en evaluatie

Neem de risico’s van thuiswerken op in een Risico- en Inventarisatie & evaluatie. Hierin neem je ook een plan van aanpak mee. Zo zorg je ervoor dat er aandacht blijft voor de gezondheid van je werknemers. Dit is van belang voor je werknemers én je bedrijf. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Zorgplicht werkgever en kosten thuiswerken

Kijk op Rijksoverheid.nl/thuiswerken voor informatie over de zorgplicht van de werkgever bij thuiswerken en kosten van thuiswerken.

Uitgelicht