Informatie over thuiswerken voor werkgevers

Werk thuis, dat is het advies van het kabinet. Een noodzakelijk advies, want door thuis te werken beperken we het aantal contacten van, naar en op ons werk. Tegelijkertijd is het, na anderhalf jaar werken in coronatijd, een ontwikkeling die niet voor iedereen makkelijk is. Zo krijgen werkgevers weer te maken met uitdagingen zoals, leidinggeven op afstand. Op deze pagina staat meer informatie over thuiswerken voor werkgevers.

Ervaringsdeskundigen vertellen

De coronacrisis vraagt van iedereen een flinke aanpassing, ook van werkgevers. Leidinggevenden hebben verschillende uitdagingen, bijvoorbeeld:

  • Hoe creëer ik een teamgevoel op afstand?
  • Hoe ga ik als werkgever om met de extra zorgen van medewerkers over gezondheid van naasten? Of zorg voor het gezin en de kinderen, of mantelzorg?

Bekijk de inspiratievideo’s met tips voor werkgevers. En doe ideeën op van anderen.

Zorg dat werknemers fit blijven

Nu veel werknemers door de corona maatregelen thuiswerken, is de (mentale) gezondheid van personeel voor werkgevers een prioriteit. Sociaal contact is niet meer vanzelfsprekend en de grens tussen werk en privé vervaagt. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers ook nu (mentaal) fit blijven?

Risico-inventarisatie en evaluatie

Neem de risico’s van thuiswerken op in een Risico- en Inventarisatie & evaluatie. Hierin neem je ook een plan van aanpak mee. Zo zorg je ervoor dat er aandacht blijft voor de gezondheid van je werknemers. Dit is van belang voor je werknemers én je bedrijf. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Zorgplicht werkgever en kosten thuiswerken

Kijk op Rijksoverheid.nl/thuiswerken voor informatie over de zorgplicht van de werkgever bij thuiswerken en kosten van thuiswerken.