Ik heb een oproepcontract

Een oproepcontract komt vaak voor als je een bijbaan of een vakantiebaan hebt. Je werkt wanneer je werkgever jou oproept. Je krijgt betaald voor het aantal uren dat je werkt. Je hebt dus geen vast salaris. Het is goed om te weten welke rechten je hebt met een oproepcontract.

Check ook of het bedrijf waar je voor werkt onder een cao valt. In een cao kunnen afspraken staan die anders zijn dan wat hieronder staat.

Verschillende soorten oproepcontracten

Als je aan de slag gaat met een oproepcontract, krijg je één van de onderstaande contracten.

Nul-urencontract

Met een nul-urencontract ben je verplicht om te komen werken als je werkgever je oproept. Je hebt geen vaste uren met je werkgever afgesproken. Je kunt wel met je werkgever afspraken maken over wanneer je beschikbaar bent om te komen werken.

Min-maxcontract

Met een min-maxcontract heb je afgesproken hoeveel uur je minimaal werkt per week. Ook heb je afgesproken hoeveel uur je maximaal per week oproepbaar bent. Als je werkgever je oproept, ben je verplicht om te komen tot het maximum aantal uren. Het minimum aantal uren krijg je altijd uitbetaald, ook als je niet wordt opgeroepen. Dat noemen ze garantie-uren.

Oproepcontract met voorovereenkomst

Met een oproepcontract met voorovereenkomst hoef je niet te komen als je werkgever je oproept. De werkgever is ook niet verplicht om je op te roepen. Zodra je een oproep accepteert, geldt een arbeidsovereenkomst. De afgesproken periode die je moet werken, heet de oproepperiode.

Minimaal 4 dagen van tevoren oproepen

Je werkgever moet je minimaal 4 kalenderdagen van tevoren oproepen voor werk. Dit moet schriftelijk of elektronisch, bijvoorbeeld via e-mail of WhatsApp. Het is belangrijk om goede afspraken te maken met je werkgever over hoe jij bereikbaar bent. Roept je werkgever je minder dan 4 kalenderdagen van tevoren op? Dan ben je niet verplicht om te komen.

Zegt de werkgever de oproep binnen 4 dagen af of verandert hij de werktijden? Dan heb je recht op het loon dat je zou krijgen volgens de oorspronkelijke afspraak.

Voorbeeld: Je bent voor vrijdag opgeroepen om van 9.00 tot 17.00 uur te werken. Je werkgever belt dinsdag dat je maar tot 13.00 uur hoeft te werken. Je hebt dan het recht om betaald te worden voor de uren van 9.00 tot 17.00 uur.

Let op! In een cao kan staan dat de oproeptermijn verkort kan worden tot 1 dag. Het is daarom goed om te checken of jouw werkgever onder een cao valt.

Je krijgt minimaal 3 uurloon uitbetaald

Elke keer dat je komt werken, moet je minimaal 3 uur uitbetaald krijgen. Ook als je maar  voor 1 of 2 uur bent opgeroepen. Je moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een contract voor minder dan 15 uur per week;
  • Je hebt geen afspraken gemaakt over je werktijden;
  • Je hebt geen vaste afspraak over het aantal uren dat je werkt. Bijvoorbeeld bij een nul-urencontract of min-maxcontract.

Aanbod voor aantal vaste uren na oproepcontract van 1 jaar

Ben je een oproepkracht? Dan mag je werkgever je hooguit een jaar laten werken. Blijf je na dat jaar in dienst, dan krijg je recht op een vast aantal uren per week, maand of jaar. Je werkgever moet dit aanbod binnen een maand na dat jaar doen.

Je hebt recht op minimaal het aantal uren per maand dat je de afgelopen 12 maanden gemiddeld per maand werkte. Een voorbeeld: werkte je het afgelopen jaar gemiddeld 100 uur per maand? Dan heb je na dat jaar recht op 100 uur per maand werk.

Wil je geen vast aantal uren bij je werkgever? Dan mag je het aanbod weigeren en oproepkracht blijven zonder de garantie van een vast aantal uren werk. Je werkgever moet je wel elke 12 maanden opnieuw een aanbod doen.

Bijzondere regels voor oproep- en opzegtermijn seizoensarbeid

Voor seizoensarbeid kan in de cao worden afgesproken dat er geen minimale oproep- en opzegtermijn geldt. Seizoensarbeid is werk dat niet het hele jaar door mogelijk is vanwege het weer. Bijvoorbeeld in strandtenten die alleen in de zomer open zijn of bij buitenzwembaden in de zomer. Het gaat altijd om werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.

Doorbetalen loon bij ziekte

Het kan gebeuren dat je ziek wordt. In sommige gevallen heb je als oproepkracht toch recht op salaris als je ziek bent. Dat hangt af van het soort contract.

  • Heb je een oproepcontract met voorovereenkomst of een nul-urencontract? Dan moet je werkgever je minimaal 70 procent van het loon betalen over de afgesproken periode waarin je zou werken (de oproepperiode). Is je salaris dan lager dan het minimumloon? Dan krijg je het minimumloon. Na deze periode hoeft je werkgever je geen salaris meer te betalen. In sommige gevallen heb je dan wel recht op een ziektewet-uitkering van het UWV.
  • Heb je een min-maxcontract? Dan krijg je bij ziekte altijd minstens 70 procent salaris over het aantal uur dat je minstens zou moeten werken. Wat deze minimale uren zijn, staat in je arbeidsovereenkomst. Dit zijn je garantie-uren. Is dit minder dan het minimumloon? Dan heb je recht op het minimumloon.

Vakantiedagen en vakantiegeld

Als werknemer heb je recht op vakantie en vakantiegeld. Ook moet je vakantie doorbetaald worden. Je hebt per jaar recht op 4 keer het aantal uren dat je per week werkt. Dat geldt ook als je een oproepcontract hebt. Maar met een nul-urencontract werk je vaak geen vast aantal uren per week. Daarom wordt er vaak gerekend met een vast percentage per gewerkt uur. Wil je weten hoe jouw werkgever dit geregeld heeft? Kijk dan in de cao, je arbeidscontract, of vraag het aan je werkgever.