Je arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen jou en je werkgever. Het heet ook wel arbeidscontract. Er staat in waar je werkt, wat je functie is, hoeveel uur je werkt en wat je verdient. Lees  de overeenkomst goed door, voordat je tekent. Zo weet je welke afspraken je met je werkgever hebt gemaakt.

Je kunt een arbeidsovereenkomst schriftelijk of mondeling afsluiten. Het is wel verstandig om een arbeidsovereenkomst op papier te hebben. Op Rijksoverheid.nl vind je wat er in een arbeidsovereenkomst moet staan.

Cao

Sommige bedrijven vallen onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Hierin staan regels waar je werkgever zich aan moet houden. Bijvoorbeeld of je extra betaald krijgt als je overwerkt. Of als je op zondagen of feestdagen werkt. Kijk daarom goed of jouw bedrijf onder een cao valt. Dan weet je waar je recht op hebt. Of jouw bedrijf onder een cao valt, staat vaak in de arbeidsovereenkomst. Je kunt het ook vragen aan je werkgever. Lees meer over de cao op Wat is een cao.

Loondienst of uitzendkracht

Je kunt in loondienst werken of als uitzendkracht. Als je in loondienst werkt, heb je een arbeidsovereenkomst met het bedrijf waarvoor je werkt (de werkgever).

Het kan ook zijn dat je een arbeidsovereenkomst hebt met een uitzendbureau. Dat uitzendbureau stuurt jou naar andere bedrijven. Ook een uitzendbureau moet zich aan regels houden. Zo moeten dezelfde regels voor jou gelden als voor de collega’s die hetzelfde werk doen als jij bij het bedrijf. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan op Welke arbeidsvoorwaarden heb ik als uitzendkracht.

Vast of tijdelijk contract

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Je kunt een tijdelijk of vast contract krijgen. Of een oproepcontract. In je arbeidsovereenkomst staat wat voor soort contract je hebt. Dat is verplicht.

Vast contract

Een vast contract wordt ook wel een contract voor onbepaalde tijd genoemd. Het contract heeft geen einddatum. Het loopt pas af als je ontslag neemt of als je werkgever je ontslaat. Een werkgever mag dat niet zomaar doen. Hij of zij moet zich  aan bepaalde regels houden. Lees meer over het verschil tussen een tijdelijk en vast contract. 

Tijdelijk contract

Een tijdelijk contract betekent dat er een einddatum in je contract staat. Dit wordt ook wel een contract voor bepaalde tijd genoemd. Na die einddatum heb je geen contract meer en dus ook geen werk.

Een tijdelijk contract kan worden verlengd. Maar dat mag niet eindeloos. Soms moet het worden omgezet in een vast contract. Bijvoorbeeld als je 18 jaar of ouder bent en je gemiddeld 12 uur per week werkt én als je al 3x een tijdelijk contract hebt gehad. Je krijgt bijvoorbeeld een tijdelijk contract van 6 maanden, dat wordt twee keer verlengd met 6 maanden. Daarna heb je recht op een vast contract.

Je hebt ook recht op een vast contract als je meer dan 3 jaar tijdelijke contracten hebt gekregen bij je werkgever.

Je werkgever zet je tijdelijke contract automatisch om in een vast contract. Twijfel je of je recht hebt op een vast contract? Dan kun je voor meer informatie kijken op Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract? of het Juridisch Loket bellen.

Lees meer over het verschil tussen een tijdelijk en vast contract. 

Oproepkracht

Je kunt ook een oproepcontract hebben. Zo’n contract kan ook vast of tijdelijk zijn. Een oproepcontract komt vaak voor als je een bijbaan hebt. Dat betekent dat je werkt wanneer je werkgever jou oproept. Lees meer op Ik heb een oproepcontract.

Proeftijd

Je kunt met je werkgever een proeftijd afspreken. Tijdens de proeftijd kunnen je werkgever en jij kijken of het goed bevalt. Tijdens deze periode kunnen jij en je werkgever de arbeidsovereenkomst direct opzeggen. Een proeftijd is 1 of 2 maanden. Dat hangt van je contract af. Lees meer over Hoe lang jouw proeftijd duurt.

Aflopen contract

Als je een tijdelijk contract hebt, stopt je contract na een tijdje. Heb je een tijdelijk contract van 6 maanden of langer? Dan moet je werkgever je uiterlijk 1 maand voor het einde laten weten of je contract wordt verlengd. Dit noemen we een aanzegtermijn. Je werkgever moet dit schriftelijk doen. Als je werkgever je contract verlengt, moet hij of zij ook vertellen onder welke voorwaarden. Dat kunnen ook dezelfde voorwaarden zijn.

Laat je werkgever niet op tijd weten of je tijdelijke contract wordt verlengd? Dan moet hij of zij je extra geld betalen. Bekijk de voorwaarden op  Rijksoverheid.nl op Wat is een aanzegtermijn?.