Werk en mantelzorg combineren

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige, intensieve zorg voor zieke familieleden of vrienden. De hulp bestaat uit verzorging, maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn, zoals een huishouden voeren. 

Dankzij deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. De hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de hulp die huisgenoten aan elkaar geven. Bij de gemeente kun je terecht voor ondersteuning. Bijvoorbeeld voor (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht. 

Om mantelzorg te combineren met werk is het mogelijk om zorgverlof aan te vragen. Voor verdere vragen en ondersteuning bij mantelzorg kun je terecht bij MantelzorgNL