Over hoe werkt Nederland

Werk verandert. Door technologische verandering en globalisering wellicht sneller dan ooit. Wat verandert er voor jou als werkgever, werknemer, flexwerker of zzp’er? Hoe kun je jezelf bijscholen? Hoe creëer je een hybride werkomgeving? En hoe word je een inclusieve werkgever? De antwoorden op dat soort vragen vind je hier, op Hoe Werkt Nederland. Met concrete tips, stappenplannen en ervaringen van anderen. 

Werk is belangrijk voor iedereen. Voor onze gezondheid en voor onze groei als individu. Voor onze koopkracht en sociale zekerheid. We willen dat alle werkenden in de toekomst ook kúnnen werken. Daarom werken we samen aan een toekomstgerichte arbeidsmarkt. 

Toekomstgerichte arbeidsmarkt

Technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een toekomstgerichte arbeidsmarkt. Om ons flexibel op te stellen. En te blijven leren. Zodat we klaar zijn voor verandering.  

In deze tijd kan discriminatie op de werkvloer écht niet meer. Gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht leeftijd, achtergrond, religie of type arbeidsovereenkomst. Een inclusieve arbeidsmarkt, noemen we dat. Waar we elkaar helpen bij het vinden van een baan, bij het combineren van werk en zorgtaken en bij het creëren van een gezonde en veilige werkplek. Daar tegenover hebben we de plicht om financieel bij te dragen aan de sociale zekerheid en ons actief in te zetten om te werken. 

Ondertussen zitten ruim één miljoen mensen met een uitkering op de bank. Mensen die werkten in banen die verdwijnen, maar de kwalificaties missen voor ander werk. Of mensen die wél de juiste kwalificaties hebben, maar niet worden aangenomen vanwege hun migratieachtergrond of arbeidsbeperking.  

En onder de mensen die wel werken, is er te weinig tijd en budget voor bijscholing en zijn er grote verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen flexwerkers en werknemers in dienst. 

Hoe verandert de arbeidsmarkt?

Werk aan de winkel dus. Zo adviseerde ook de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) en de Sociaal-Economische Raad (SER). Op Hoe Werkt Nederland laten we jou als werkgever, werkende of werkzoekende zien hoe we de arbeidsmarkt veranderen om met deze problemen om te gaan. We leggen uit hoe jij zelf met deze veranderingen om kunt gaan en in beweging kunt komen.