5xbeter

5xbeter

Vijf keer beter is een samenwerkingsverband tussen vijf partijen uit de metaalindustrie. Op centrale arbeidsrisico-thema in de metaal (machineveiligheid, lasrok, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, valgevaar en schadelijk geluid) krijgt men meer informatie, verbeterchecks, advies van verbetercoaches, hulpmiddelen/tools en ondersteuning aangereikt.