App Bewust belast

App Bewust belast

De app BewustBelast is ontwikkeld als een hulpmiddel voor werknemers om bewust gezonde keuzes te kunnen maken en klachten door fysiek zwaar werk te voorkomen of verminderen.