Brochure gezond, veilig en duurzaam werken

Brochure gezond, veilig en duurzaam werken

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineneigenaren (VBNE) heeft in samenwerking met sociale partners een praktische gids voor duurzame inzetbaarheid ontwikkeld. De gids is interessant voor zowel werkgevers als werknemers. Er staan veel praktische aanbevelingen in om de inzetbaarheid, vitaliteit en het langer doorwerken te bevorderen. Het biedt ook actuele informatie over factoren in de groene sector die een rol spelen als werkgevers hun medewerkers inzetbaar willen houden.