Corona; wat kun je ondernemen?

De coronacrisis heeft een grote impact op het mkb. Met uiteenlopende gevolgen voor organisaties, werkgevers en werknemers. Zo heeft de een vrijwel geen werk meer en zit met te veel personeel (krimpscenario). Terwijl een ander juist drukker is dan ooit, handen te kort komt en nauwelijks goede mensen kan vinden (groeiscenario). Er zijn ook ondernemers die de coronacrisis aangrijpen om hun bedrijf om te vormen naar een coronaproof verdienmodel (transitiescenario). Dat is al veel ondernemers gelukt. Er zijn heel veel creatieve, inventieve en succesvolle voorbeelden te vinden.  Maar daarmee zijn we er niet. Integendeel. Er zijn nog altijd belangrijke thema’s die onze aandacht verdienen. Zowel bij krimp, groei, als transitie.

Corona en de (financiële) regelingen die de overheid biedt.

Waaruit bestaat het 3e Steun- en herstelpakket van de overheid?