Inclusiviteit op de werkvloer

Gaat het bij diversiteit over de verschillen tussen mensen, zoals opleidingsniveau, gender, culturele achtergrond en de mate van vermogen om te werken, bij inclusiviteit gaat het over het insluiten van deze verschillen. Over onderlinge verbondenheid, oog hebben voor elkaar, saamhorigheid. Anders gezegd: als inclusieve werkgever zorg je ervoor dat iedereen meedoet. En dat iedereen wordt gewaardeerd. Je sluit niemand uit, geeft iedereen een kans en je biedt dus ook werkgelegenheid aan mensen die nu nog, zoals dat heet, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mensen met een (arbeids-)beperking, handicap, of een kwetsbare positie, zoals statushouders en ex-gedetineerden. Maar ook mensen die worden gediscrimineerd op basis van geslacht, cultuur, afkomst, leeftijd of geloof. Inclusieve bedrijven en organisaties weten om te gaan met verschillen tussen mensen, ze benutten de meerwaarde ervan en heten iedereen welkom, ongeacht achtergrond of profiel.