Wat betekent NL leert door voor mij?

Wat betekent NL leert door voor mij?

De coronacrisis raakt de Nederlandse economie hard. Voor een deel van de werkenden zijn deze omstandigheden, hoe bar ook, een goede gelegenheid om te werken aan hun eigen ontwikkeling. Werkenden kunnen nu dankzij de subsidieregeling NL leert door ontwikkeladvies krijgen of gratis scholing volgen. Zo maken ze zichzelf minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt en aantrekkelijker voor hun – huidige of toekomstige – werkgever.
 

Werkenden kunnen via de subsidieregeling NL leert door een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Het kan voor de ontwikkeling van je werknemers, maar ook voor je bedrijf, goed zijn om ze hierop te wijzen. Je kan als werkgever ook met behulp van de SLIM-regeling hiervoor subsidieaanvragen. Een loopbaanadviseur geeft ze zicht op het toekomstperspectief van hun huidige werk en hun kansen op de arbeidsmarkt, helpt ze zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing, of geeft ze tips bij het zoeken en 
solliciteren naar ander werk. 
 
Ook is het voor je werknemers mogelijk om via de subsidieregeling NL leert door kosteloos (online) scholing te volgen. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een korte cursus om een specifieke vaardigheid te leren of om bijscholing te volgen voor een bepaald beroep. Ga het gesprek eens aan met je werknemers. En bespreek of dit misschien iets voor ze is.