Handige tips en tools voor Leren en Ontwikkelen

Er zijn verschillende tools die je helpen het gesprek met je werknemers te voeren.

Voer jij wel eens het gesprek met je werknemers? Je kunt in de gesprekken bijvoorbeeld de volgende vragen meenemen:
 

Zijn je kennis en vaardigheden up-to-date?

  • Wat zou je willen verbeteren?
  • Welke vaardigheden heb je en kun je goed gebruiken in je huidige werk?
  • Welke vaardigheden heb je maar worden nu onvoldoende benut (wat zijn je hobby’s, nevenactiviteiten?)
  • Welke cursussen/opleiding wil je gaan doen?
  • Hoe zie je jouw werk over 3 tot 5 jaar?

Kijk eens vooruit, hoe ziet jouw baan er over 3-5 jaar uit?

  • Welke veranderingen verwacht je in je werk?
  • Denk je dat je je werk tot je pensioen vol kunt/wilt houden? Zo nee, waarom niet?
  • Wat heb je nodig om je werk goed te kunnen (blijven) doen?


Maak concrete afspraken en leg ze vast: “WIE, WAT, WANNEER?”. Voor een uitgebreider voorbeeld, klik hier.