Leidinggeven op afstand. Hoe doe ik dat?

Waarom is een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) zo belangrijk?

Een RI&E is belangrijk voor je medewerkers, maar ook voor je bedrijf. Het leidt namelijk tot minder ziekteverzuim, meer werkplezier en meer productiviteit. Een RI&E vormt dan ook de basis voor het arbobeleid van je bedrijf. Elk bedrijf is verplicht om een RI&E te hebben. Het helpt je om nieuwe en bestaande, zoals met corona, arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Niet alleen binnen het bedrijf, maar ook risico’s voor de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers die nu thuiswerken. Door deze risico’s in kaart te brengen en op te nemen in een RI&E met bijbehorend plan van aanpak, zorg je er als werkgever voor dat er blijvend aandacht is voor de vitaliteit van jouw medewerkers. Wil je weten hoe je zelf een RI&E opstelt, of wil je direct aan de slag? Klik dan hier.

Hoe geef ik leiding aan medewerkers die vanuit huis werken?

Als werkgever weet je vanzelfsprekend hoe je leiding aan medewerkers op kantoor geeft. Maar nu ze vanuit huis werken, zijn ze ‘uit beeld’ en moet je leidinggeven op afstand. Dat vraagt om een nieuwe manier van leidinggeven. Hoe steun je je mensen? Hoe toon je begrip? Hoe geef je vertrouwen? Hoe ga je om met ouders die hun werk thuis met de zorg voor hun kinderen moeten combineren? Kortom; hoe geef je leiding aan medewerkers die vanuit huis werken? 

Een aantal belangrijke adviezen vind je in het blog van TNO. En ben je op zoek naar inspiratie? Kijk dan eens naar deze webinar.

Tips voor werkgevers door werkgevers.

Wij gingen bij een aantal leidinggevenden langs om te vragen hoe zij zich in korte tijd hebben aangepast. Ze kwamen voor nieuwe uitdagingen te staan. Hoe creëer je een teamgevoel op afstand? Hoe ga je als werkgever om met de extra zorgen om gezondheid van naasten, zorg voor het gezin en de kinderen, of zelfs mantelzorg? Bekijk hier de adviezen van TNO.

Hoe ben je een goede werkgever voor ouders met jonge kinderen?

Werkgeven aan ouders die werk met de zorg voor kinderen moeten combineren. Dit thema is momenteel actueler dan ooit. Dat vraagt dus om jouw aandacht. Wil je weten hoe je het beste om kunt gaan met medewerkers met jonge kinderen of een kinderwens? Of ben je op zoek naar inspiratie? Kijk dan eens naar deze webinar.

“Ons bestuur heeft een mooie voorbeeldrol gehad door ook te vertellen hoe hun leven is met kinderen. Dat helpt al heel erg.”

Bron: arboportaal.nl, Webinar ‘Goed werkgeven aan ouders met jonge kinderen’.

Begrip, vertrouwen en duidelijkheid.

Als je medewerkers thuis werken kun je niet even langslopen. Maar je kunt wel laten blijken dat je vertrouwen hebt in hun vaardigheden, deskundigheid en betrokkenheid. Toon begrip voor het feit dat werk en privé nu meer door elkaar lopen. En zorg voor duidelijke informatie over wat je van je mensen verwacht. Daarbij zijn drie punten van belang: stuur op resultaten, ga na of de opdrachten duidelijk zijn en check de haalbaarheid. Bespreek met je medewerkers welke resultaten je van ze verwacht: wat moet er gebeuren, wanneer moet het af zijn en welke kwaliteit moet er worden geleverd? Check of duidelijk is wat de bedoeling is. Vraag om een bevestiging. En geef medewerkers de ruimte om zelf te bedenken hoe ze de resultaten realiseren. 

Meer tips voor werkgevers vind je hier.

Vitaal thuiswerken - Coachen leiderschap in de praktijk