Mentale vitaliteit in coronatijd

Het coronavirus vraagt veel van zowel werknemers als werkgevers. Niet alleen door zwaardere werkomstandigheden, onzekerheid en stress over het virus, maar ook door thuiswerken en het vinden van een balans tussen werk & privé. Daarnaast hebben werkgevers nu minder zicht op de (geestelijke) gezondheid van hun medewerkers. Een reden temeer om eens stil te staan bij mentale vitaliteit. Er extra aandacht aan te besteden. En er werk van te maken. Al was het alleen al omdat mentaal vitale werknemers beter kunnen omgaan met drukke of veranderende situaties op het werk.

Werkgevers die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. In de vorm van meer werkplezier, minder ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer, tot op hoge leeftijd, doorwerken. Dit vraagt om wendbaarheid van organisaties. En dat vraagt om werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze mentaal vitaal blijven. Zodat ze verandering aankunnen. Zodat ze gezond, fit en gemotiveerd blijven. En zodat ze op weg zijn naar duurzame inzetbaarheid.

Hoe kunnen werkgevers mentale vitaliteit aanpakken en hoe worden zij daarin ondersteund?

De vraag: ‘Hoe houd ik mijn werknemers mentaal vitaal?’ is niet eenvoudig te beantwoorden. Voordat concrete stappen kunnen worden ondernomen, is het belangrijk dat de werkgever een beeld heeft van de rol van mentale vitaliteit binnen het bedrijf en de behoefte van werknemers. Ook moet de werkgever in beeld hebben welke arbeidsrisico’s er kunnen spelen met betrekking tot de mentale gezondheid van de werknemers.

  1. Weet wat er speelt in de organisatie. Het is belangrijk om te peilen onder werknemers wat er speelt in de organisatie door bijvoorbeeld (anonieme) enquêtes af te nemen, een werkgroep te starten of individuele gesprekken te voeren. Een goed hulpmiddel hierbij is de oriëntatiescan.
     
  2. Heb zicht op psychosociale arbeidsrisico’s.
    Het is daarnaast belangrijk, en zelfs wettelijk verplicht, dat de werkgever in beeld heeft welke arbeidsrisico’s kunnen spelen met betrekking tot onder andere de mentale gezondheid van de werknemers. Met een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) inventariseert de werkgevers arbeidsrisico’s en legt maatregelen vast om deze risico’s op te lossen. Door risico’s te voorkomen houden werkgevers hun werknemers vitaal. Hulp nodig bij het opstellen van een RI&E? Ga naar www.routenaar.rie.nl. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden genomen (en duurzaam worden opgenomen in het beleid) die passen bij de onderneming. Voor meer voorbeelden, inspiratie, tips en tools over vitaliteit en gezondheid kunnen werkgevers terecht op talloze websites. Een kleine greep: