Werken vanuit huis

Een deel van de beroepsbevolking werkt nu zoveel mogelijk vanuit huis. Langdurig thuiswerken vraagt veel van mensen. Werkgevers en werkenden hebben daar ieder een rol bij. 

  • Een andere manier van leidinggeven. Het is voor werkgevers lastiger om op afstand leiding te geven aan werknemers die vanuit huis werken en daarbij zicht te hebben op hun (mentale) vitaliteit. Nemen werknemers wel voldoende pauze? Stoppen ze op tijd met werken? Hebben ze een goede zithouding? Om je als werkgever te onder-steunen bij het op afstand leidinggeven, vind je praktische tips op het Arboportaal.
  • Verantwoordelijkheden bij het thuiswerken. Ook bij het werken vanuit huis moet de werkgever zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden, oftewel de zorgplicht. De mate waarin de verantwoordelijkheden bij de werkgever liggen, is afhankelijk van wat redelijkerwijs gevergd kan worden. Zo moet een werkgever zorg dragen voor een werkplek thuis volgens ergonomische beginselen. Dat kan door een goede bureaustoel en los toetsenbord ter bruikleen te stellen. Voor meer informatie over de verantwoordelijkheden van de werkgever bij werken vanuit huis kun je eveneens terecht op het  Arboportaal.
  • Aandacht voor fysieke gezondheid. Langdurig stilzitten en beeldschermwerk brengt risico’s met zich mee voor mensen die vanuit huis werken. Het kan lichamelijke overbelasting en/of onderbelasting veroorzaken. In de campagne ‘Hoe TOP werk jij?’ wordt hier aandacht aan besteed. Ga voor meer info over deze campagne naar het Arboportaal.
  • Stimuleren saamhorigheid in het team. Omdat veel vanuit huis werkende medewerkers de sociale contacten met collega’s missen, komen hun werkgevers met creatieve oplossingen. Zo organiseren zij bijvoorbeeld digitale koffiemomenten om de saamhorigheid te bevorderen.