Thuiswerken

Een deel van de beroepsbevolking werkt nu zoveel mogelijk vanuit huis. Langdurig thuiswerken vraagt veel van mensen. Werkgevers en werkenden hebben daar ieder een rol bij. 

  • Een andere manier van leidinggeven. Het is voor werkgevers lastiger om op afstand leiding te geven aan thuiswerkende werknemers en daarbij zicht te hebben op de (mentale) vitaliteit van de thuiswerkers. Nemen werknemers wel voldoende pauze? Stoppen ze op tijd met werken? Hebben ze een goede zithouding? Om werkgevers te ondersteunen bij het op afstand leidinggeven zijn op het Arboportaal praktische tips opgenomen.
  • Verantwoordelijkheden bij het thuiswerken. Ook bij het thuiswerken moet de werkgever zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden, oftewel de zorgplicht. De mate waarin de verantwoordelijkheden liggen bij de werkgever is afhankelijk van wat redelijkerwijs gevergd kan worden. Zo moet een werkgever zorg dragen voor een thuiswerkplek volgens ergonomische beginselen, dat kan door een goede bureaustoel en los toetsenbord ter bruikleen te stellen. Meer informatie over de verantwoordelijkheden van de werkgever bij het thuiswerken is hier te vinden op het Arboportaal.
  • Aandacht voor fysieke gezondheid. Langdurig stilzitten en beeldschermwerk brengt risico’s met zich mee voor thuiswerkers. Het kan lichamelijke overbelasting en/of onderbelasting veroorzaken. In de campagne ‘Hoe TOP werk jij?’ wordt hier aandacht aan besteed. Op het Arboportaal staat meer informatie over deze campagne.
  • Stimuleren saamhorigheid in het team. Veel werkgevers signaleren dat werknemers sociale contacten met collega’s missen. Werkgevers hebben creatieve oplossingen bedacht om in deze tijden aandacht te besteden aan de belemmeringen waar thuiswerkers tegenaan lopen, zoals digitale koffiemomenten om de saamhorigheid te bevorderen.