Leren en Ontwikkelen

Leren en Ontwikkelen

Voor jouw toekomst is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijf je wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. In je huidige baan, of bij een andere werkgever. De overheid ondersteunt jouw ontwikkeling met verschillende regelingen. 

Regelingen

NL Leert Door Scholing

Via de subsidieregeling NL leert door is het mogelijk kosteloos scholing te gaan volgen. Een ideale manier om jouw kennis of skills uit te breiden en te updaten. Zo leer je vaardigheden om binnen jouw organisatie ander werk te kunnen verrichten, of om beter inzetbaar te zijn bij een ander bedrijf of andere organisatie. Meer weten over de NL Leert Door regeling? 
 

SLIM

In het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het minder gewoon dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werk. Door seizoensarbeid is het ook in de landbouw, horeca en recreatiesector lastig een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen. Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. Meer weten over de SLIM subsidie?
 

STAP

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.
 

NL Leert Door Sectoraal Maatwerk

Via de subsidieregeling ‘NL leert door met de inzet van sectoraal maatwerk’ kunnen sectororganisaties ontwikkeladvies, scholing en begeleiding bieden aan (toekomstige) werkenden in de sector. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.

Weet je niet waar je moet beginnen?

Als je jezelf wilt bij- of omscholen, maar je weet niet goed waar je moet beginnen, is het handig om een afspraak te maken met een adviseur van het Leerwerkloket. Dat is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, ROC’s en UWV. Advies van het leerwerkloket is onafhankelijk, kosteloos en altijd mogelijk voor iedereen.