Loopbaanadviseurs

Het gratis loopbaanadvies welke het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL leert door heeft in grote behoefte voorzien. Vanaf 1 augustus 2020 konden werknemers, zzp’ers en werkzoekenden een traject bij een loopbaanadviseur aanvragen om inzicht te krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in deze tijd voor hen zijn. Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen bereikt.

In één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd. Deze mensen zullen dit najaar een ontwikkeladviestraject gaan volgen. Hiermee is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid bekostigt. Dat betekent dat er vanaf nu geen gratis ontwikkeladvies meer kan worden aangevraagd bij een loopbaanadviseur.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/02/maximum-aantal-ontwikkeladviezenbereikt

Meer informatie over de subsidieregeling vind je op: www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Later in 2020 volgen de online scholingsactiviteiten. Hier kunnen mensen gratis aan deelnemen bij een aantal publieke en private opleiders. Opleiders kunnen de kosten van deze online scholingsactiviteiten dekken via een subsidieregeling en deze in oktober via www.uitvoeringsvanbeleid.nl aanvragen.