Vanuit huis werken.

Een deel van de beroepsbevolking werkt nu zoveel mogelijk vanuit huis. Het langdurig werken vanuit huis vraagt veel van mensen. Werkgevers en werkenden hebben daar ieder een rol bij. Voor medewerkers is het werk veranderd. Zij missen het sociale contact met collega’s. En werk en privé loopt nu ook meer door elkaar heen. Voor nieuwe werknemers is het lastig om vanuit huis hun draai te vinden op hun nieuwe werkplek.

Werken aan de eigen mentale en fysieke gezondheid.

Nu het voor de werkgever lastiger is om op afstand te signaleren hoe het staat met de mentale en fysieke gezondheid van de thuiswerker, is het belangrijk dat de werknemer zelf bij de werkgever aangeeft waar hij/zij behoefte aan heeft. Op Rijksoverheid staan praktische tips voor de mentale gezondheid van thuiswerkers. Nog meer, specifiek gericht op thuiswerkers gerichte tips? Ga naar het Arboportaal.

Verantwoordelijkheden bij het vanuit huis werken.

Werknemers die vanuit huis werken hebben natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om zelf in gesprek te gaan met de werkgever over mogelijkheden tot het aanpassen van de werkplek thuis bij het ervaren van klachten. Om klachten te voorkomen is het ook belangrijk dat je gebruikt maakt van de middelen die de werkgever beschikbaar of ter bruikleen stelt om een werkplek thuis in te richten volgens de ergonomische beginselen. Kijk voor meer informatie op het Arboportaal of raadpleeg deze pdf.