Thuiswerken

Een deel van de beroepsbevolking werkt nu zoveel mogelijk vanuit huis. Het langdurig thuiswerken vraagt veel van mensen. Werkgevers en werkenden hebben daar ieder een rol bij. Voor thuiswerkers is het werk veranderd. Zij missen het sociale contact met collega’s en werk en privé loopt nu ook meer door elkaar heen. Voor nieuwe werknemers is het lastig om vanuit huis hun draai te vinden op de nieuwe werkplek.

Werken aan de eigen mentale en fysieke gezondheid.

Nu het voor de werkgever lastiger is om op afstand te signaleren hoe het staat met de mentale en fysieke gezondheid van de thuiswerker, is het belangrijk dat de werknemer zelf aangeeft bij de werkgever waar hij/zij behoefte aan heeft. Op Rijksoverheid staan praktische tips voor de mentale gezondheid van thuiswerkers. Meer praktische tips zijn te vinden op het Arboportaal, specifiek gericht op thuiswerkers.

Verantwoordelijkheden bij het thuiswerken.

Werknemers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid bij het thuiswerken. Het is bijvoorbeeld belangrijk om zelf in gesprek te gaan met de werkgever over mogelijkheden tot het aanpassen van de thuiswerkplek bij het ervaren van klachten. Het is ook belangrijk dat je gebruikt maakt van de middelen die de werkgever beschikbaar of ter bruikleen stelt om een thuiswerkplek in te richten volgens de ergonomische beginselen om op die manier klachten te voorkomen. Kijk voor meer informatie op het Arboportaal of raadpleeg deze pdf.