Waar is de MDIEU regeling voor bedoeld?

Het is belangrijk dat werkenden gezond werkend hun pensioen kunnen halen, ook degenen met zwaar werk. Met de MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Ook mensen die eerder stoppen met werken worden, indien nodig, via deze regeling ondersteund. Bijvoorbeeld oudere werknemers die (lang) zwaar werk hebben gedaan.

Subsidie voor regelingen voor vervroegde uittreding is echter alleen mogelijk als er óók sprake is van investeringen in duurzame inzetbaarheid. De subsidie wordt verleend aan samenwerkingsverbanden van sociale partners op sectoraal niveau en wordt van daaruit doorgeleid aan werkgevers en organisaties binnen de sector. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de regeling en het aanvragen van een subsidie op grond van de MDIEU kun je terecht op de pagina van de MDIEU.