Open Hiring

Open Hiring is een van de vier wervingsroutes waarmee je als werkgever gemakkelijk met werkzoekenden in contact kunt komen. Bij Open Hiring komt het erop neer dat iedereen die wil werken, gewoon aan de slag gaat. Zonder cv of sollicitatiegesprek. Het is volwaardig werk, met vanaf dag één een regulier salaris en arbeidscontract.

Zo werkt het

Als werkgever bepaal je eerst de minimale functievereisten en maak je de vacatures bekend. Op een afgesproken tijdstip open je een wachtlijst. Geïnteresseerde werkzoekenden kunnen hierop hun naam zetten. De persoon die zich als eerste inschrijft, krijgt de baan. Een cv, diploma of arbeidservaring doet er niet toe. Het draait slechts om twee zaken: wil de werkzoekende deze baan en denkt die het werk aan te kunnen? 

Direct aan de slag? Ga naar www.werkgeversservicepunten.nl en neem contact op met het Werkgeversservicepunt bij jou in de buurt.

Gemotiveerd personeel

Het resultaat van deze nieuwe, baanbrekende aanpak is dat je hiermee gemotiveerd personeel binnenhaalt. Dat blijkt uit de positieve ervaringen van Nederlandse bedrijven waar Open Hiring al van start is gegaan. Wat je als werkgever aan vertrouwen schenkt, krijg je ook weer terug; zo blijkt uit de praktijk. Dat is goed voor iedereen: de werknemer, de werkgever én de onderneming. Want Open Hiring komt ook de bedrijfscultuur ten goede.

Lef en flexibiliteit

Open Hiring vereist een ‘open mind’ en een pioniersgeest. En lef om elkaar te vertrouwen. Op de werkplek bewijst de werknemer of hij of zij de juiste persoon op de juiste plaats is. Door gemotiveerd aan de slag te gaan en de handen uit de mouwen te steken. De werknemer wordt beoordeeld op capaciteiten en krijgt volop de kans om te laten zien dat de baan passend is.

Voldoet de werknemer niet aan de eisen die het werk stelt? Dan nemen jullie afscheid van elkaar. Beschikt de werknemer over zoveel kwaliteiten dat hij of zij in een andere baan binnen het bedrijf beter tot z’n recht komt? Dan bied je hem of haar de kans om door te groeien.

Life coach als vangnet voor werknemer én werkgever

Succes kan nooit bij voorbaat worden gegarandeerd, ook niet wanneer een werknemer een reguliere sollicitatieprocedure heeft gevolgd. Werknemers hebben soms te maken (gehad) met problemen of tegenslag in het leven. Dit kan van invloed zijn op het werk en kan het behoud ervan in de weg staan. Daarom kunnen werknemers en werkgevers bij Open Hiring terugvallen op een onafhankelijke lifecoach. Met als insteek het bevorderen van een duurzame arbeidsrelatie. 

De lifecoach kan de werknemer coachen op hulpvragen die zich op andere leefgebieden afspelen dan het ‘werk’. Denk bijvoorbeeld aan schulden, relaties, kinderopvang of gezondheid. Hierbij blijft de werknemer zelf verantwoordelijk voor het oplossen ervan. De lifecoach kent de weg binnen het sociaal domein, kan zijn netwerk mobiliseren en biedt waar nodig ondersteuning. Hiermee wordt ook jij als werkgever ontlast. 

Werkinhoudelijke zaken zijn niet het werkterrein van de Life coach. Indien nodig kan daarvoor andere ondersteuning worden ingeschakeld. Zoals een jobcoach, via de gemeente of via het Werkgeversservicepunt. De inzet van de lifecoach verloopt via de Werkgeversservicepunten of de gemeenten.
 

Voordelen van Open Hiring kort samengevat

  • Direct. Door de vacaturewachtlijst zijn er altijd mensen beschikbaar die direct aan de slag kunnen.
  • Lange termijn. Doel van het arbeidscontract is een duurzame relatie tussen bedrijf en werknemer.
  • Praktisch. Werknemers laten op de werkplek zien of zij geschikt zijn voor de baan en worden beoordeeld op wat de functie vraagt.
  • Flexibel. Kan een werknemer het werk niet aan, dan beëindig je het arbeidscontract. Op dezelfde wijze waarop je afscheid van andere werknemers neemt.
  • Vangnet. Er is een onafhankelijke Life coach beschikbaar voor werknemer en werkgever, mochten er belemmeringen zijn die het behoud van werk in de weg staan.
  • Groei. Werknemers kunnen doorstromen binnen het bedrijf als zij de capaciteiten daarvoor in huis hebben.
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Je geeft invulling aan mvo, aan goed werkgeverschap en vervult een belangrijke sociale rol in de samenleving. Dit komt je imago als werkgever ten goede. 
  • Win-win. Werknemers voelen zich welkom en mogen zijn wie ze zijn. Via Open Hiring wordt dit ook extern (meer) zichtbaar. Dit zorgt voor een goede naamsbekendheid en een onderscheidende positie in de (arbeids)markt. En het zorgt ervoor dat werknemers trots zijn op hun bedrijf.

Talent werven via Open Hiring?

Open Hiring is een van de vier routes binnen het actieplan Dichterbij dan je denkt. Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met het Werkgeversservicepunt bij jou in de buurt en informeer naar de mogelijkheden. Ga naar www.werkgeversservicepunten.nl of kijk op www.openhiring.nl.

Tip: bekijk de video op YouTube 

Deze en de drie andere wervingsroutes worden op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitgevoerd i.s.m. gemeenten, UWV, regio’s, Start Foundation, uitzendsector, landelijke werkgevers- en brancheorganisaties, vakbonden, SBB, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en onderwijsinstellingen.